02.07.2012

Posted on 2 júla, 2012

Home 02.07.2012

Exemple
sermon date 2012-07-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.07.2012

„Deti moje! Opäť vás materinsky prosím, aby ste sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali o sebe a o pominuteľnosti tohto svojho pozemského života. Potom porozmýšľajte o večnosti a večnej blaženosti. Čo si prajete, ktorou cestou chcete ísť? Otcovská láska ma posiela, aby som bola vašou Sprostredkovateľkou. Aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorá vedie k čistote duše, duše nezaťaženej hriechom, duše, ktorá spozná večnosť. Modlím sa, aby vás prežiarilo svetlo lásky môjho Syna, aby ste zvíťazili nad slabosťami a vystúpili z biedy. Vy ste moje deti a ja vás chcem mať všetkých na ceste spásy. Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite sa tak ako ja za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →