02.07.2007

Posted on 2 júla, 2007

Home 02.07.2007

Exemple
sermon date 2007-07-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.07.2007

„Drahé deti! Z veľkej Božej lásky prichádzam k vám, aby som vás viedla cestou pokory a miernosti. Prvé zastavenie na tejto ceste, deti moje, je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a kľaknite si pred mojím Synom. Pochopíte, deti moje, že nemáte nič, a že nič nemôžete. Jediné čo je vaše a čo vy vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite miernosť a pokoru. Môj Syn by mohol zvíťaziť silou, ale zvolil si miernosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho Syna a podajte mi svoje ruky, aby sme spolu vystúpili na vrch a zvíťazili. Ďakujem vám.“

Matka Božia znovu hovorila o dôležitosti kňazov a ich požehnania.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →