02.04.2010

Posted on 2 apríla, 2010

Home 02.04.2010

Exemple
sermon date 2010-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2010

„Drahé deti! Dnes vás osobitným spôsobom požehnávam a prosím vás, aby ste sa vrátili na správnu cestu k môjmu Synovi, vášmu Spasiteľovi, vášmu Vykupiteľovi, tomu, ktorý vám dal večný život. Zamyslite sa nad všetkým ľudským, nad všetkým, čo vám bráni ísť za mojím Synom, nad pominuteľnosťou, nedokonalosťou a ohraničenosťou,  a potom uvažujte o mojom Synovi, o jeho Božskej nesmiernosti. Odovzdaním sa a modlitbou zušľachtíte svoje

telo a zdokonalíte dušu. Buďte pripravení, deti moje. Ďakujem vám!“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety. Kým Matka Božia odchádzala, videla Mirjana veľký zlatý kríž za Pannou Máriou.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →