02.03.2013

Posted on 2 marca, 2013

Home 02.03.2013

Exemple
sermon date 2013-03-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.03.2013

„Drahé deti, opäť vás materinsky pozývam – nezatvrdzujte si srdcia. Nezatvárajte oči nad napomenutiami, ktoré vám nebeský Otec z lásky posiela. Milujete ho nadovšetko? Kajáte sa, že často zabúdate, že nebeský Otec zo svojej veľkej lásky poslal svojho Syna, aby nás krížom vykúpil? Kajáte sa, že ešte stále neprijímate posolstvo? Deti moje, neodporujte láske môjho Syna. Nevzpierajte sa nádeji a pokoju. Prostredníctvom vašej modlitby a pôstu zaženie môj Syn svojím krížom tmu, ktorá vás chce obklopiť a zavládnuť nad vami. Dá vám silu k novému životu. Žijúc ho podľa môjho Syna budete požehnaním a nádejou pre všetkých hriešnikov, ktorí blúdia v tme hriechu. Deti moje, bdejte! Ja ako matka bdiem s vami. Osobitne sa modlím a bdiem nad tými, ktorých si môj Syn vyvolil, aby boli pre vás nositeľmi svetla a nádeje – za vašich pastierov. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →