02.01.2013

Posted on 2 januára, 2013

Home 02.01.2013

Exemple
sermon date 2013-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.01.2013

„Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem. Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem. Preto, deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Dám ich svojmu Synovi, a on vám za odmenu daruje Boží pokoj. Budete ho nosiť všetkým, ktorých stretnete, životom budete dosvedčovať Božiu lásku, a skrze seba budete darovať môjho Syna. Prostredníctvom zmierenia, pôstu a modlitby vás povediem. Moja láska ju nesmierna, nebojte sa. Deti moje, modlite sa za pastierov. Nech vaše ústa budú zatvorené pred každým súdom, pretože, nezabudnite, môj Syn si ich vyvolil a iba on má právo súdiť. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →