02.01.2006

Posted on 2 januára, 2006

Home 02.01.2006

Exemple
sermon date 2006-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.01.2006

„Drahé deti! Môj Syn sa narodil! Váš Spasiteľ je tu s vami. Čo prekáža vašim srdciam, aby ho prijali? Čo všetko je v nich falošné? Očistite ich pôstom a modlitbou. Spoznajte a prijmite môjho Syna. Len on vám dá pravú lásku a skutočný pokoj. Cesta k večnému životu – to je on, môj Syn. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →