02.01.2006

Posted on 2 januára, 2006

Home 02.01.2006

Exemple
sermon date 2006-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.01.2006

„Drahé deti! Môj Syn sa narodil! Váš Spasiteľ je tu s vami. Čo prekáža vašim srdciam, aby ho prijali? Čo všetko je v nich falošné? Očistite ich pôstom a modlitbou. Spoznajte a prijmite môjho Syna. Len on vám dá pravú lásku a skutočný pokoj. Cesta k večnému životu – to je on, môj Syn. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →