02.01.1986

Posted on 2 januára, 1986

Home 02.01.1986

Exemple
sermon date 1986-01-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.01.1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa úplne rozhodli pre Boha. Prosím vás, drahé deti, celkom sa odovzdajte a budete môcť žiť podľa toho všetkého, čo hovorím. Nepadne vám ťažko úplne sa odovzdať Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →