Ročné zjavenie vizionárke Ivanke 25. 6. 2024

Posted on 26 júna, 2024

Home Blog Články Ročné zjavenie vizionárke Ivanke 25. 6. 2024

Ročné zjavenie vizionárke Ivanke 25. 6. 2024

Počas posledného každodenného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária zverila Ivanke desiate a posledné tajomstvo. Povedala, že bude mať zjavenie raz ročne počas celého svojho života a na výročie zjavení. Tak to bolo aj tento rok.

Zjavenie trvalo šesť minút (18:37 h – 18:43 h). Ivanka mala zjavenie vo svojom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivanina rodina. Po zjavení Ivanka povedala:

„Panna Mária dala toto posolstvo: ,Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.‘“