január 2022

archive

Home január 2022

Milá mládež! 

Festival mládeže je týždňom vrúcnej, oddanej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri slávení Eucharistie, eucharistickej poklony a sviatosti zmierenia. Táto udalosť – podľa skúseností mnohých – má silu nasmerovať nás k Pánovi. Práve to je prvý krok pre „bohatého mladého muža“, o ktorom nám hovoria synoptické evanjeliá (porov. Mt 19,16-22, Mk 10,17-22, Lk 18, 18-23), ktorý sa skutočne ponáhľal k Pánovi, plný zápalu a túžby nájsť Učiteľa, aby dosiahol večný život, skutočnú radosť. Tohtoročnou témou festivalu je otázka, ktorú tento mladý muž položil Ježišovi: „Čo dobré mám robiť?“ Your Read More Link Text

Read More →