december 2020

archive

Home december 2020

Exemple

Matka Božia zverila Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983 zasväcujúcu modlitbu k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu a modlitbu za chorého v roku 1985. Tieto modlitby odporúča viackrát sa modliť. Ponúkame ich vo forme zalaminovanej kartičky s obrázkom Matky Božej z Medžugoria. Kartičku s rozmermi 9×12,5 cm možno vložiť do bežných modlitbových knižiek, alebo použiť ako záložku do knihy. Objednať si ju môžete v časti Knižná ponuka

Read More →