júl 2018

archive

Home júl 2018

Exemple

Pre mnohých veriacich sa Medžugorie stalo školou modlitby: mnohí sa totiž po príchode do tejto farnosti začali modliť. Mnohí v Medžugorí spoznali celé bohatstvo života s modlitbou a rozhodli sa pre programy Panny Márie. 
Pozvanie k modlitbe však nezostalo len pre jednotlivcov: Panna Mária pozvala k modlitbe v rodinách a modlitbových skupinách. Vizionári neustále zdôrazňujú, že prvou modlitbovou skupinou je vlastne rodina, až potom modlitbová skupina vo všeobecnom zmysle.Your Read More Link Text

Read More →