Prečo putovať?

Pútnické cesty nie sú turistickými zájazdmi. Cieľom nie je poznávanie cudzích krajín, prírody a obyčajov, ani dovolenková rekreácia. Odporúčame pozorne si prečítať slová pátra Slavka Barbariča o význame púti do Medžugoria, aby sme pochopili čo je zmyslom a cieľom putovania do Medžugoria.

Pre púte, ktoré zabezpečuje Mariánske centrum Medžugorie, odporúča sa zobrať so sebou:

  • Sväté písmo, rádio so slúchadlami na príjem simultánneho prekladu počas prednášok a svätej omše
  • Platný občiansky preukaz alebo pas
  • Vreckové (stačí v eurách, vo väčších obchodoch je možné platiť aj bankovými kartami)

Stály program púte:

  • Účasť na večernom medžugorskom modlitbovom programe
  • Výstup na Križevac s modlitbou krížovej cesty a Vrch zjavenia (Podbrdo) s modlitbou posvätného ruženca
  • Čas pre individuálny duchovný program (rozhovor s kňazom, prijatie sviatosti zmierenia)

Praktické rady pre pútnikov zo Slovenska a Čiech

1. Pre pútnikov, ktorí prichádzajú zo Slovenska alebo Českej republiky samostatne osobnými motorovými vozidlami, odporúčame použiť diaľnicu E71 a E65 cez Chorvátsko: Záhreb – Split – hr. priechod Bijača do Bosny a Hercegoviny, kde pokračujete po diaľnici smer Sarajevo až po koniec diaľnice, kde použijete výjazd Medjugorje.
2. Od apríla do konca októbra je večerný modlitbový program simultánne prekladaný do slovenčiny alebo češtiny. K tomu potrebujete rádioprijímač s FM frekvenciou so slúchadlami (má to väčšina mobilných telefónov). Slovenská frekvencia je 102,6 MHz. Zabezpečenie vysielania a prekladu sa hradí z prostriedkov pútnikov, ktoré na tento účel uhradia pútnici alebo zástupcovia pútnikov pri organizovaných púťach v Informačnom centre MIR v Medžugorí v sume 2 eurá za osobu.
3. Medžugorie je súčasťou republiky Bosna a Hercegovina, ktorá nie je členom Európskej únie. Na vstup do BiH však občanom Slovenska i Česka stačí platný občiansky preukaz alebo pas. Treba však rešpektovať colné predpisy o dovoze a vývoze tovaru (najmä dbať na povolené množstvá pri vývoze alkoholu a cigariet).
4. V Medžugorí je oficiálna mena Konvertibilna marka (KM), avšak akceptujú vo väčšine obchodov aj eurá. Odporúčame platiť platobnou kartou, ktorú akceptujú väčšie obchody aj benzínové čerpacie stanice. Kurz je približne 1 euro = 2 KM.
5. Telefonovanie cez mobilných operátorov v Bosne a Hercegovine je drahé, podstatne drahšie ako v Chorvátsku – už nie ste v EÚ. Odporúčane použiť volania cez internet v miestach, kde je bezplatný prístup na internet (má to väčšina ubytovacích zariadení).
6. Pamätajte, že aj nákupom drobných suvenírov a nábožných predmetov podporujete predajcu. Preto odporúčame nakupovať vo farskom obchode alebo u veriacich v Medžugorí, ktorých poznáte alebo vám odporučia sprievodcovia.
7. Aj pri individuálnych pobytoch v Medžugorí využívajte služieb oficiálnych sprievodcov pre našu jazykovú oblasť, ktorí vám radi pomôžu a poradia.

Slovenskí a českí sprievodcovia v Medžugorí

Oľga Merkovičová
Mobil : 00387 63 320 757
mail : anton.merkovic@tel.net.ba olga.merkovic@yahoo.com
web: www.olga-medjugorje.com
Pre pútnikov ponúka aj možnosť zabezpečiť ubytovanie v Medžugorí
Anamarija Zelenika
mobil : 00387 63 472 584
mail : anamarija2807@hotmail.com
Kateřina Čurkovič
mobil : 00387 63 462 867
mail : katerina.curkovic.celoudova@seznam.cz
Terézia Gažiová
mobil : 00387 63 057 348
mail : gospa3@gmail.com

Termíny pútí v roku 2018

Konkrétne termíny pútí do Medžugoria budeme zverejňovať len na odporúčanie oficiálnych sprievodcov pre slovenských a českých pútnikov, aby bol zaručený program púte v súlade s usmernením farského úradu v Medžugorí. Prosíme organizátorov, ktorí majú záujem o zverejnenie púte, aby poslali podklady mailom na adresu marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk Vo svojej požiadavke na zverejnenie zároveň oznámte meno sprievodcu,s ktorým v Medžugorí spolupracujete.

Termíny pútnických ciest

CK VIVER TOUR Humenné


Júl 2018
8.7. - 15.7.2018
21.7. - 28.7.2018 Svätojakubská púť
30.7. - 7.8.2018 Mladifest – festival mládeže

August 2018
9.8. - 16.8.2018
18.8. - 25.8.2018
27.8. - 3.9.2018

September 2018
6.9. - 13.9.2018 slávnosť Povýšenia Svätého kríža
16.9. - 22.9.2018

Október 2018
4.10. - 10.10.2018 Ružencová Panna Mária
14.10. - 20.10.2018

December 2018
28.12.2018 - 03.01.2019


Bližšie informácie a kontakt: CK VIVER TOUR Humenné, www.viver.sk, vivertour@centrum.sk, vivertour@gmail.com, tel.: 0918 687 416, 0905 470 210

CK Gospa Travel


Júl 2018
1.7.-8.7.2018 medzinárodný seminár pre kňazov
10.7.-17.7.2018
20.7.-27.7.2018 sviatok sv. Jakuba
30.7.-7.8.2018 Festival mladých

August 2018
9.8.-16.8.2018
9.8.-17.8.2018
18.8.-25.8.2018
26.8.-1.9.2018

September 2018
4.9.-11.9.2018 sviatok Povýšenia Sv. kríža
12.9.-19.9.2018
22.9.-29.9.2018
24.9.-30.9.2018
Október 2018
12.10.-19.10.2018

November 2018
20.11.-27.11.2018 výročie úmrtia P. Slavka

December 2018
28.12.2018-3.1.2019


Bližšie informácie a kontakt: Vlado Chromek – tel.: 051/77 89 898, 0902 373 505, 0907 563 317, e-mail: v.chromek@gmail.com, web: www.gospatravel.sk, Facebook: CK Gospa Travel
1. trasa: Prešov - Poprad - Ružomberok - Žilina - Trenčín - Trnava – Bratislava
2. trasa: Prešov - Košice – Bratislava
3. trasa: Prešov - Poprad - Ružomberok – Banská Bystrica - Nitra - Trnava - Bratislava

CK Krištof tour, Bratislava


Júl 2018
20.7.-27.7.2018
30.7.-7.8.2018 Festival mladých

August 2018
10.8. - 17.8.2018
25.8.-1.9.2018

September 2018
7.9.-14.9.2018 sviatok Povýšenia Sv. kríža
22.9.-29.9.2017 seminár pôstu, modlitby a ticha pre slovenských pútnikov v Domus pacis


Bližšie informácie a kontakt: e-mail: kristoftour@gmail.com, tel: +421-903712534, +421-255567969

CK ŠOLTÉS TRAVEL , s.r.o. Prešov


Júl 2018
11.7. - 18.7.2018
21.7. - 28.7.2018 – Odpust sv.Jakuba
30.7. - 7.8.2018 – 29. Mladifest

August 2018
11.8. - 18.8.2018

September 2018
7.9. - 14.9.2018 – Povýšenie Sv.kríža
16.9. - 22.9.2018

December 2018
28.12.2018 - 03.01.2019


Bližšie informácie a kontakt: Mgr. Michal Šoltés - 00421 903 604 488 PhDr. Miroslava Šoltés, PhD. - 00421 902 819 392 e-mail: info@soltestravel.sk web: www.soltestravel.sk, www.podnaput.sk Nájdete nás aj na Facebooku: ŠOLTÉS TRAVEL - PodNaPut.sk

Spoločenstvo sv. Márie Magdalény, Mútne


Júl 2018
31.7.-7.8.2018 Festival mladých

September 2018
7.9.-14.9.2018 sviatok Povýšenia Sv. kríža

December 2018
28.12.2018-3.1.2019


Bližšie informácie a kontakt: Spoločenstvo sv. Márie Magdalény, Mútne, p. Jozef Roncak, e-mail: jozefroncak730@gmail.com, tel: +421-914137885