Prečo putovať?

Pútnické cesty nie sú turistickými zájazdmi. Cieľom nie je poznávanie cudzích krajín, prírody a obyčajov, ani dovolenková rekreácia. Odporúčame pozorne si prečítať slová pátra Slavka Barbariča o význame púti do Medžugoria, aby sme pochopili čo je zmyslom a cieľom putovania do Medžugoria.

Pre púte, ktoré zabezpečuje Mariánske centrum Medžugorie, odporúča sa zobrať so sebou:

  • Sväté písmo, rádio so slúchadlami na príjem simultánneho prekladu počas prednášok a svätej omše
  • Platný občiansky preukaz alebo pas
  • Vreckové (stačí v eurách, vo väčších obchodoch je možné platiť aj bankovými kartami)

Stály program púte:

  • Účasť na večernom medžugorskom modlitbovom programe
  • Výstup na Križevac s modlitbou krížovej cesty a Vrch zjavenia (Podbrdo) s modlitbou posvätného ruženca
  • Čas pre individuálny duchovný program (rozhovor s kňazom, prijatie sviatosti zmierenia)

Praktické rady pre pútnikov zo Slovenska a Čiech

1. Pre pútnikov, ktorí prichádzajú zo Slovenska alebo Českej republiky samostatne osobnými motorovými vozidlami, odporúčame použiť diaľnicu E71 a E65 cez Chorvátsko: Záhreb – Split – hr. priechod Bijača do Bosny a Hercegoviny, kde pokračujete po diaľnici smer Sarajevo až po koniec diaľnice, kde použijete výjazd Medjugorje. 2. Od apríla do konca októbra je večerný modlitbový program simultánne prekladaný do slovenčiny alebo češtiny. K tomu potrebujete rádioprijímač s FM frekvenciou so slúchadlami (má to väčšina mobilných telefónov). Slovenská frekvencia je 102,6 MHz. Zabezpečenie vysielania a prekladu sa hradí z prostriedkov pútnikov, ktoré na tento účel uhradia pútnici alebo zástupcovia pútnikov pri organizovaných púťach v Informačnom centre MIR v Medžugorí v sume 2 eurá za osobu. Sumu možno uhradiť aj na účet v Slovenskej republike, ktorý je zriadený výlučne pre potreby Informačného centra Medžugorie pre Slovensko a Českú republiku:IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0326 BIC: LUBASKBX 3. Medžugorie je súčasťou republiky Bosna a Hercegovina, ktorá nie je členom Európskej únie. Na vstup do BiH však občanom Slovenska i Česka stačí platný občiansky preukaz alebo pas. Treba však rešpektovať colné predpisy o dovoze a vývoze tovaru (najmä dbať na povolené množstvá pri vývoze alkoholu a cigariet). 4. V Medžugorí je oficiálna mena Konvertibilna marka (KM), avšak akceptujú vo väčšine obchodov aj eurá. Odporúčame platiť platobnou kartou, ktorú akceptujú väčšie obchody aj benzínové čerpacie stanice. Kurz je približne 1 euro = 2 KM. 5. Telefonovanie cez mobilných operátorov v Bosne a Hercegovine je drahé, podstatne drahšie ako v Chorvátsku – už nie ste v EÚ. Odporúčane použiť volania cez internet v miestach, kde je bezplatný prístup na internet (má to väčšina ubytovacích zariadení). 6. Pamätajte, že aj nákupom drobných suvenírov a nábožných predmetov podporujete predajcu. Preto odporúčame nakupovať vo farskom obchode alebo u veriacich v Medžugorí, ktorých poznáte alebo vám odporučia sprievodcovia. 7. Aj pri individuálnych pobytoch v Medžugorí využívajte služieb oficiálnych sprievodcov pre našu jazykovú oblasť, ktorí vám radi pomôžu a poradia.

Slovenskí a českí sprievodcovia v Medžugorí

Oľga Merkovičová
Mobil : 00387 63 320 757
mail : anton.merkovic@tel.net.ba olga.merkovic@yahoo.com
web: www.olga-medjugorje.com
Pre pútnikov ponúka aj možnosť zabezpečiť ubytovanie v Medžugorí
Anamarija Zelenika
mobil : 00387 63 472 584
mail : anamarija2807@hotmail.com
Kateřina Čurkovič
mobil : 00387 63 462 867
mail : katerina.curkovic.celoudova@seznam.cz
Terézia Gažiová
mobil : 00387 63 057 348
mail : gospa3@gmail.com

Termíny pútí v roku 2017

Konkrétne termíny pútí do Medžugoria budeme zverejňovať len na odporúčanie oficiálnych sprievodcov pre slovenských a českých pútnikov, aby bol zaručený program púte v súlade s usmernením farského úradu v Medžugorí. Prosíme organizátorov, ktorí majú záujem o zverejnenie púte, aby poslali podklady mailom na adresu marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk Vo svojej požiadavke na zverejnenie zároveň oznámte meno sprievodcu,s ktorým v Medžugorí spolupracujete.

Termíny pútnických ciest

CK Gospa Travel

Júl 2017
10.7.-17.7.2017
20.7.-27.7.2017
30.7.-7.8.2017 Festival mladých
August 2017
9.8.-16.8.2017
18.8.-25.8.2017
28.8.-3.9.2017
September 2017
5.9.-12.9.2017
14.9.-21.9.2017
23.9.-30.9.2017
Október 2017
12.10.-19.10.2017
November 2017
06.11.-12.11.2017 Seminár pre manželov
20.11.-27.11.2017 Výročie smrti P. Slavka
December 2017
28.12.-3.1.2018
Bližšie informácie a kontakt: e-mail: v.chromek@gmail.com, tel.:0902 373 505, 0903 387 800

CK Krištof tour


Júl 2017
10.7.-17.7.2017
21.7.-28.7.2017
30.7.-7.8.2017 Festival mladých
August 2017
9.8. - 16.8.2017
26.8.-2.9.2017
September 2017
7.9.-13.9.2017 sviatok Povýšenia Sv. kríža
23.9.-30.9.2017 seminár pôstu a modlitby

Bližšie informácie a kontakt: e-mail: kristoftour@gmail.com, tel: +421-903712534, +421-255567969

Júl 2017
29.7.-6.8.2017 Festival mladých, púť z farnosti Oravská Lesná

Bližšie informácie a kontakt: Božena Podstavková, e-mail: podstavkovabozena@gmail.com, tel: +421-907833761

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Júl 2017
2.7.- 9.7.2017
23.7.- 30.7.2017
August 2017
6.8. - 13.8.2017
28.8.- 4.9.2017

Bližšie informácie a kontakt: INSPM Košice, e-mail: fatima@maria.sk, marta@maria.sk tel: +421-905412040, +421-556334924

CA EMMS , s.r.o.

Júl 2017
21.7. - 28.7.2017
30.7. - 7.8.2017 Mladifest
August 2017
13.8. - 20.8.2017

September 2017
10.9. - 16.9.2017

December 2017
28.12.2017 - 03.01.2018

Bližšie informácie a kontakt: www.podnaput.sk, podnaput@gmail.com, Mgr. Michal Šoltés - 00421 903 604 488, PhDr. Miroslava Šoltés, PhD. - 00421 902 819 392

Gréckokatolícka farnosť Košice

Júl 2017
30.7. - 8.8.2017 Festival mládeže

Bližšie informácie a kontakt: Marta Príhodová, e-mail:prihodova.marta@gmail.com, tel.:+421-903563541

Farnosť Dubnica nad Váhom

August 2017
18.8. - 26.8.2017 odchod z Dubnice nad Váhom, možnosť pristúpiť v Trenčíne

Bližšie informácie a kontakt: Hana Jurisová, e-mail: hanajurisova@azet.sk, tel. 042-4421110, 0914194856