Posolstvá 25. v mesiaci  Štvrtkové posolstvá  Ročné posolstvá

Mirjana Dragičevičová-Soldová  Ivanka Ivankovičová-Elezová  Jakov Čolo

Ročné posolstvá25.06.2018 „Milé deti,

modlite sa, modlite sa, modlite sa!
25.06.2017 „Milé deti,

modlite sa, modlite sa, modlite sa!
25.06.2016 „Milé deti,

modlite sa, modlite sa, modlite sa.
25.06.2012

Panna Mária mi rozprávala o 5. tajomstve a na záver povedala: "Dávam vám svoje materinské požehnanie. Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“
25.06.2011

Panna Mária mi rozprávala o 1. tajomstve a na záver povedala: "Drahé deti, príjmite moje materinské požehnanie.”
25.06.2010

Matka Božia mi hovorila o 5. tajomstve a na záver povedala: „Milé deti, prijmite moje materinské požehnanie.“
25.06.2009

„Matka Božia bola so mnou 10 minút, rozprávala mi o desiatom tajomstve. Matka Božia povedala: ,Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi pokoja. Pokoj, pokoj, pokoj.‘“
25.06.2008

„Matka Božia mi rozprávala o deviatom tajomstve. Dala nám materinské požehnanie!“
25.06.2007

„Matka Božia ostala so mnou 17 minút, bola veselá, rozprávala mi o svojom živote. Matka Božia povedala: ,Milé deti, prijmite moje materinské požehnanie.‘“
25.06.2006 „Drahé deti!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozva- nie.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“


25.06.2005 „Drahé deti!

Milujte sa navzájom láskou môjho Syna.

Pokoj, pokoj, pokoj!“


25.06.2004 „Milé deti!

Modlite sa za tie rodiny, ktoré nespoznali lásku môjho Syna.

Prijmite moje materinské požehnanie.“


25.06.2003 „Drahé deti!

Nebojte sa, ja som stále s vami! Otvorte svoje srdce, nech do neho vojde láska a pokoj.

Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“


25.06.2002 „Milé deti,

neochabujte v modlitbe.

Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“


25.06.2001 „Drahý anieli!

Ďakujem vám za modlitby, pretože môj plán vďaka vašim modlitbám sa napĺňa. Preto, moji anjeli, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnil môj plán.

Prijmite moje materinské požehnanie.“


25.06.2000

„Predstavila som sa ako Kráľovná pokoja. Znovu vás pozývam k pokoju, pôstu a modlitbe. Obnovte modlitbu v rodine a prijmite moje požehnanie.“
25.06.1999 „Milé deti,

ďakujte môjmu Synovi za všetky milosti, ktoré vám dal. Modlite sa za pokoj, modlite sa za pokoj, modlite sa za pokoj!“
25.06.1998

„Matka Božia bola naradovaná. Obetovala som jej všetkých ľudí a ona potom všetkých požehnala.Matka Božia mi rozprávala o všetkých tajomstvách. Pozvala nás, aby sme sa v tomto čase modlili za rodiny a najmä za tie rodiny, ktoré majú chorých. Matka Božia nás pozvala, aby sme otvorili svoje srdcia a ďakovali jej Synovi. Že nám dáva toľkú milosť.Na záver nám Matka Božia poďakovala za naše modlitby a lásku.“
25.06.1997

Matka Božia mi rozprávala o piatom tajomstve a povedala toto posolstvo: „Drahé deti, modlite sa srdcom, aby ste vedeli odpúšťať a aby sa vám odpustilo.

Ďakujem vám za modlitby a lásku, ktorú mi dávate.“


25.06.1996

Zjavenie sa uskutočnilo v Ivankinom rodinnom dome a trvalo sedem minút. Po zjavení Ivanka povedala, že to bolo jedno z najkrajších zjavení doteraz. „Matka Božia ďakuje za modlitby a lásku a želá si, aby modlitbou a láskou bol preniknutý každý deň. Na záver pozvala modliť sa za tých, ktorých ovláda diabol.“
25.06.1995

„Matka Božia požehnala všetkých, ktorí boli prítomní pri zjavení. Hovorila mi o tajomstvách. Vyzvala nás modliť sa za rodiny, pretože satan ich chce zničiť. Okrem toho Matka Božia vyzvala všetkých ľudí, aby boli poslami pokoja.“