Posolstvá 25. v mesiaci  Štvrtkové posolstvá  Ročné posolstvá

Mirjana Dragičevičová-Soldová  Ivanka Ivankovičová-Elezová  Jakov Čolo

Ročné posolstvá

Trom z vizionárov už skončili denné stretnutia s Matkou Božou, ale raz ročne majú takéto zjavenie a odovzdávajú z tohto stretnutia posolstvo. Každoročné zjavenia majú pre Medžugorie veľký význam, lebo jedného dňa každodenné zjavenia prestanú, ako to dosvedčujú vizionári. To bude vtedy, keď všetci vizionári dostanú od Matky Božej všetkých desať tajomstiev.

Jakov Čolo mal posledné denné zjavenie 12. septembra 1998 v Miami počas svojho pobytu v USA. Odvtedy máva zjavenie iba raz ročne, a to na Vianoce (25. decembra).

Ivanka Ivankovičová-Elezová dostala desiate tajomstvo 7. mája 1985. Odvtedy máva zjavenie raz ročne 25. júna v deň výročia.

Mirjana Dragičevičová-Soldová videla po prvý raz Matku Božiu v Medžugorí 24. 6. 1981. Od tohto dňa jej trvali každodenné zjavenia až do 25. 12. 1982. V ten deň jej Matka Božia počas zjavenia, ktoré trvalo asi 40 minút, zverila desiate tajomstvo a povedala jej, že až do konca jej života sa bude zjavovať raz do roka každého 18. marca. Ako sľúbila Matka Božia, tak sa aj stalo. Od 2. augusta 1987 sa jej začala Matka Božia zjavovať aj každého druhého v mesiaci. Časom sa ukázalo, že tieto zjavenia mali osobitný úmysel. Pri týchto zjaveniach sa Mirjana modlila spolu s Matkou Božou za neveriacich. Preto je aj Mirjaniným poslaním modliť sa za neveriacich. Matka Božia nikdy nepovedala „neveriaci“, ale „tí, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku“. Všetci vizionári sú zaviazaní dodržiavať tie tajomstvá a niektorí z nich dostali doteraz deväť tajomstiev, kým Jakov Čolo, Ivanka Ivankovičová-Elezová a Mirjana Dragičevičová-Soldová dostali desať tajomstiev.

S Mirjanou sa zväčša spája otázka o tajomstvách. Ona dostala desať tajomstiev ako prvá a Matka Božia jej pridelila osobitnú úlohu pri zverejňovaní týchto desiatich medžugorských tajomstiev. Všetky tajomstvá, ako vraví Mirjana, sú napísané na zvláštnom predmete, ktorý sa veľmi ponáša na pergamen. Keď nastane čas, keď by sa mali uskutočniť, zverejní františkán páter Petar Ljubičič tie tajomstvá svetu. Mirjana si ho vyvolila od tej chvíle, ako jej Matka Božia povedala, že si má vybrať nejakého kňaza, ktorý tie tajomstvá zverejní. Toto je doslovné vyjadrenie Matky Božej, s ktorým sa obrátila na Mirjanu: „Vyber si kňaza, ktorý tie tajomstvá zverejní.“ Mirjana a všetci vizionári vždy zdôrazňujú, že o tajomstvách nemôžu toho veľa povedať. Mirjana dostala všetky napísané, je pri tom presný dátum a opis každého tajomstva, ktoré sa uskutoční. Páter Petar sa bude musieť sedem dní modliť a postiť a potom počas troch dní zverejní obsah tajomstiev. Všetky medžugorské tajomstvá sú veľmi dôležité a týkajú sa nás i celého sveta. Až do ich zverejnenia sa o ne nemáme veľmi zaujímať, lebo Matka Božia hovorí, že na ne nemáme myslieť, ale že je veľmi dôležité modliť sa. Veď ak má Boh a Ježiš u nás prvé miesto, nemáme sa čoho báť. Vraví:

„To, čo som začala vo Fatime, zavŕšim v Medžugorí, a to znamená, že moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“