Posolstvá 25. v mesiaci  Štvrtkové posolstvá  Ročné posolstvá

Štvrtkové posolstvá

Od 1. marca 1984 do 8. januára 1987 každý týždeň - zvyčajne každý štvrtok - odovzdávala vizionárka Mária Pavlovičová posolstvá Panny Márie. Tieto posolstvá boli určené pre farnosť Medžugoríe a pre všetkých, ktorí ich chcú prijať a žiť podľa nich.

Mária Pavlovičová hovorí:
"Milí priatelia Medžugoria!
Panna Mária povedala, že štvrtkové posolstvá sú pre všetkých, ktorí chcú pokročiť na ceste k svätosti. Panna Mária sa venuje farnosti a všetkým, ktorí chcú rásť v svätosti. Tieto posolstvá podnecujú k modlitbe, obráteniu, pôstu a pokániu. Panna Mária chce, aby sme posolstvá prežívali stále intenzívnejšie, a uskutočňovali ich v našom živote. Zdôrazňuje, aké plody prináša prijímanie sviatostí v našom živote. Vraví, že stredobodom nášho života je svätá omša; a tiež: Keby ste vedeli, aký veľký význam má svätá omša pre váš život, utekali by ste na ňu. Chce, aby sme prežívali svätú omšu intenzívnejšie a s väčšou láskou, najmä stretnutie sa s Kristom v Eucharistii. Každý, kto sa rozhodne žiť s Matkou Božou, rastie v svätosti."

Štvrtkové posolstvá Kráľovnej pokoja zjavené vizionárom pre farnosť Medžugorie:
09.01.1987 „Drahé deti!

Chcem sa vám poďakovať za každý ohlas na posolstvá. Drahé deti, zvlášť vám ďakujem za všetky obety a modlitby, ktoré ste mi venovali. Drahé deti, chcem vám i naďalej dávať posolstvá, avšak, drahé deti, nie každý štvrtok, ale každého 25. v mesiaci. Nadišiel čas, keď sa splnilo to, čo môj Pán chcel. Teraz vám budem dávať menej posolstiev, ale i naďalej budem s vami. Preto vás prosím, drahé deti, počúvajte moje posolstvá a prežívajte ich, aby som vás mohla viesť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


02.01.1987 „Drahé deti!

Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste v novom roku prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala tak dlho, aby som vás naučila, ako máte kráčať na ceste svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania a žite podľa posolstiev, ktoré vám dávam, lebo to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.12.1986

VIANOCE. „Drahé deti! Ďakujem i dnes Pánovi za všetko, čo mi umožňuje, predovšetkým za tento dar, že i dnes môžem byť s vami. Drahé deti, toto sú dni, v ktorých Otec udeľuje zvláštne milosti všetkým, ktorí otvoria svoje srdcia. Ja vás žehnám a želám si, drahé deti, aby ste aj vy spoznali milosti a dali všetko k dispozícii Bohu, aby sa skrze vás oslávil. Moje srdce starostlivo sleduje každý váš krok.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


19.12.1986 „Drahé deti!

Dnes vás chcem znovu pozvať k modlitbe. Keď sa modlíte, ste oveľa krajší, ako kvety, ktoré sa po snehu ukážu v celej svojej kráse a všetky ich farby sú neopísateľne krásne. Drahé deti, aj vy sa ukážete pred Bohom po modlitbe oveľa krajší, aby ste sa mu zaľúbili. Preto, drahé deti, modlite sa a otvorte svoje vnútro Pánovi, aby z vás mohol vytvoriť harmonický a krásny kvet pre nebo.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


12.12.1986 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa v tomto období zvlášť modlili, aby ste prežili radostné stretnutie s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


05.12.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás, a odovzdať ho Pánovi, aby Pán celkom očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite sa neustále a pripravujte svoje srdcia pokáním a pôstom!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


28.11.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste svoj život zasvätili s láskou mne, aby som vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé deti, zvláštnou láskou a chcem vás všetkých doviesť do neba k Bohu. Chcem, aby ste pochopili, že tento život je krátky v porovnaní s tým v nebi. Preto, drahé deti, znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Iba tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi vás milujem a ako veľmi si želám, aby ste sa spasili všetci a boli so mnou v nebi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


21.11.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste so zvláštnou láskou prežívali a nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, Boh si neželá, aby ste boli vlažní a nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne odovzdali. Viete, že vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, drahé deti, rozhodnite sa i vy pre lásku, aby ste horeli a spoznávali každý deň Božiu lásku. Drahé deti, rozhodnite sa pre lásku, aby láska prevládala vo všetkých vás, avšak nie ľudská láska, ale láska Božia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


14.11.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili celým srdcom a zo dňa na deň menili svoj život. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste svojimi modlitbami a obetami začali žiť sväto, lebo si želám, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto prameni milosti, prišiel do raja so zvláštnym darom pre mňa, a ním je svätosť. Preto, drahé deti, modlite sa dennodenne a meňte svoj život, aby ste sa stali svätými. Budem vám stále nablízku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


07.11.1986 „Drahé deti!

Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania, aby ste mohli pomôcť sebe i ostatným, ktorým modlitba prinesie radosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


31.10.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou prijali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, kvôli vám som zostala tak dlho, aby som vám pomohla uskutočniť všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Preto, drahé deti, z lásky ku mne uskutočňujte všetky posolstvá, ktoré vám dávam!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


24.10.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste sa modlili za pokoj. Bez vašich modlitieb, drahé deti, nemôžem vám pomôcť, aby sa splnilo posolstvo, ktoré mi dal Pán pre vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe spoznali, čo vám Boh dáva.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


17.10.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vám chcem ukázať, ako veľmi vás milujem, a je mi ľúto, že nemôžem pomôcť každému z vás, aby pochopil moju lásku. Preto vás, drahé deti, pozývam k modlitbe a na úplné odovzdanie sa Bohu, lebo satan vás chce každodennými vecami oddeliť od Boha a chce zaujať prvé miesto vo vašom živote. Preto sa, drahé deti, stále modlite!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


10.10.1986 „Drahé deti!

Viete, že vás chcem viesť na ceste svätosti, ale nechcem vás nútiť, aby ste sa nasilu stali svätými. Chcem, aby každý z vás svojimi malými odriekaniami pomohol sebe aj mne, aby som vás mohla viesť a aby ste zo dňa na deň boli bližšie ku svätosti. Preto, drahé deti, nechcem vás nútiť ani k tomu, aby ste plnili posolstvá, ale tento dlhý čas, ktorý som s vami, je znamením, že vás nesmierne milujem a že chcem od každého jednotlivca, aby bol svätý.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


03.10.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Drahé deti, vy nemôžete pochopiť, akú hodnotu má modlitba, pokiaľ sami nepoviete: teraz je čas modlitby, teraz mi nie je dôležité nič iné, teraz mi nie je dôležitý nikto okrem Boha! Drahé deti, venujte sa modlitbe so zvláštnou láskou, lebo tak sa vám Boh bude môcť odplatiť milosťami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.09.1986 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli, aby iní videli pokoj a začali ho hľadať. Vy ste, drahé deti, v pokoji a nemôžete pochopiť nepokoj. Preto vás pozývam, aby ste svojou modlitbou a životom pomohli zničiť v ľuďoch všetko zlé a odhaliť klam, ktorý satan používa. Modlite sa, aby pravda prevládala vo všetkých srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


19.09.1986 „Drahé deti!

I dnes vám ďakujem za všetko, čo ste urobili v týchto dňoch pre mňa! Osobitne vám, drahé deti, ďakujem v mene Ježišovom za obety, ktoré ste priniesli v minulom týždni. Drahé deti, zabúdate, že od vás žiadam obety, aby som vám pomohla a aby som mohla od vás odohnať satana. Preto vás opäť pozývam, aby ste so zvláštnou úctou voči Bohu prinášali obety.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


12.09.1986 „Drahé deti!

V týchto dňoch, keď radostne oslavujete kríž, chcem, aby aj váš kríž bol pre vás radosťou. Drahé deti, zvlášť sa modlite, aby ste dokázali prijať bolesť a utrpenie s láskou, ako ich prijal Ježiš. Iba tak vám budem môcť s radosťou udeliť milosti a uzdravenia, ktoré mi Ježiš dovolí.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


05.09.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe a pôstu. Viete, drahé deti, že s vašou pomocou môžem urobiť všetko, aj donútiť satana, aby už nezvádzal na zlé a aby sa vzdialil z tohto miesta. Satan číha, drahé deti, na každého jednotlivca. Zvlášť chce v každodenných veciach vniesť zmätok do každého z vás. Preto vás, drahé deti, prosím, aby váš deň bol iba modlitbou a odovzdávaním sa Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


29.08.1986 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste vo všetkom boli príkladom pre iných, zvlášť v modlitbe a svedectve. Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Želám si, aby ste vo všetkom so mnou spolupracovali, a to i v najmenších veciach. Preto, drahé deti, pomôžte mi, aby vaša modlitba pramenila zo srdca a aby ste sa mi všetci úplne odovzdali. Tak vás budem môcť učiť a viesť na tejto ceste, ktorú som s vami začala.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


22.08.1986 „Drahé deti!

Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete. Viete, drahé deti, že vás nesmierne milujem a že dennodenne prosím Pána, aby vám pomohol zakúsiť lásku, ktorú vám preukazujem. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.08.1986 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby vaša modlitba bola radostným stretnutím s Pánom. Nemôžem vás viesť, kým vy sami nepocítite radosť v modlitbe. Chcem vás viesť zo dňa na deň, stále viac v modlitbe, ale nechcem vás nútiť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


08.08.1986 „Drahé deti!

Viete, že som vám sľúbila oázu pokoja, ale neviete, že pri oáze je púšť, kde satan číha a chce pokúšať každého z vás. Drahé deti, iba modlitbou môžete premôcť každý satanov vplyv na svojom mieste. Som s vami, ale nemôžem vám vziať vašu slobodu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


01.08.1986 „Drahé deti!

Nenávisť plodí nesvár a nevidí nikoho a nič. Pozývam vás, aby ste vždy zachovávali svornosť a pokoj. Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1986 „Drahé deti!

Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti, a prosím vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia sväto žiť. Preto, drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí svätosť. Pomôžte všetkým, aby žili sväto, predovšetkým vašej rodine.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.07.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste porozmýšľali, prečo som tak dlho s vami. Som prostredníčkou medzi vami a Bohom. Preto, drahé deti, chcem vás pozvať, aby ste z lásky stále prežívali všetko to, čo Boh od vás žiada. A preto, drahé deti, vo svojej pokore prežívajte všetky posolstvá, ktoré vám dávam.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


11.07.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k svätosti. Bez svätosti nemôžete žiť. Preto s láskou zvíťazíte nad každým hriechom a láskou premôžete všetky ťažkosti, ktoré vás postihnú. Drahé deti, prosím vás, živte v sebe lásku!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


04.07.1986 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby, drahé deti, nemôžete pocítiť ani Boha, ani mňa, ani milosti, ktoré vám dávam. Preto vás pozývam, aby ste každý deň modlitbou začínali a končili. Drahé deti, chcem vás viesť zo dňa na deň stále viac v modlitbe, ale nemôžete rásť, ak nechcete. Pozývam vás, drahé deti, aby ste modlitbu vždy kládli na prvé miesto.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


27.06.1986 „Drahé deti!

Boh mi dovolí, aby som s ním vytvorila túto oázu pokoja. Chcem vás pozvať, aby ste ju ochraňovali a aby bola stále čistá. Sú aj takí, ktorí svojou nedbanlivosťou ničia pokoj a modlitbu. Pozývam vás, aby ste vydávali svedectvo a aby ste svojím životom pomohli uchovať pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


20.06.1986 „Drahé deti!

V týchto dňoch mi môj Pán dovolí, aby som vám mohla vyprosiť viac milostí. Preto vás chcem znovu povzbudiť, drahé deti, aby ste sa modlili. Modlite sa bez prestania! Potom vám dám radosť, ktorú mi dáva Pán. S týmito milosťami, drahé deti, chcem, aby sa vaše utrpenie zmenilo na radosť. Som vaša Matka a chcem vám pomôcť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


13.06.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa začali so živou vierou modlievať ruženec. Potom vám budem môcť pomáhať. Drahé deti, vy chcete získať veľa milosti, ale sa nemodlíte. Nemôžem vám pomôcť, lebo nechcete začať. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlievali ruženec a aby sa vám ruženec stal záväzkom, ktorý budete vykonávať s radosťou. Potom pochopíte, prečo som tak dlho s vami. Chcem vás naučiť modliť sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


06.06.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli, či chcete žiť podľa posolstiev, ktoré vám dávam. Chcem, aby ste boli horliví v prežívaní a odovzdávaní posolstiev. Zvlášť si, drahé deti, želám, aby ste boli všetci Ježišovým odleskom, ktorý bude žiariť tomuto neveriacemu svetu, ktorý kráča v tme. Chcem, aby ste boli svetlom pre všetkých a aby ste vydávali svedectvo svetlu. Drahé deti, nie ste povolaní pre tmu, ale ste povolaní pre svetlo. Preto buďte svetlo svojím životom!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


30.05.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste vo svojom živote prežívali lásku k Bohu a k blížnemu. Bez lásky, drahé deti, nemôžete nič. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste žili vo vzájomnej láske. Iba tak budete môcť milovať a prijať aj mňa a všetkých okolo seba, ktorí prichádzajú do vašej farnosti. Prostredníctvom vás všetci pocítia moju lásku. Preto vás prosím, drahé deti, začnite oddnes milovať vrúcnou láskou, láskou, akou vás ja milujem!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


23.05.1986 „Drahé deti!

Dnes vám chcem dať svoju lásku. Vy neviete, drahé deti, aká veľká je moja láska, a neviete ju prijať! Chcem vám ju prejaviť rozličnými spôsobmi, ale vy ju, drahé deti, nespoznávate. Nevnímate moje slová srdcom, preto nemôžete rozumieť ani mojej láske. Drahé deti, prijmite ma vo svojom živote a potom budete môcť prijať všetko, čo vám hovorím a k čomu vás pozývam.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


16.05.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste mi darovali svoje srdce, aby som ho mohla pretvoriť, aby sa stalo podobným môjmu srdcu. Pýtate sa, drahé deti, prečo nemôžete odpovedať na to, čo od vás žiadam. Nemôžete preto, lebo ste mi nedali svoje srdce, aby som ho premenila. Hovoríte, ale nekonáte. Pozývam vás, aby ste robili všetko, čo vám hovorím. Potom budem s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


09.05.1986 „Drahé deti!

Vy ste zodpovední za posolstvá. Tu je prameň milosti a vy ste, drahé deti, nádoby, ktoré prenášajú dary. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste svoju prácu vykonávali zodpovedne. Každý bude zodpovedať podľa svojej miery. Drahé deti, pozývam vás, aby ste dary odovzdávali s láskou iným, a nie aby ste si ich nechávali pre seba.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


02.05.1986 „Drahé deti!

Prosím vás, aby ste začali meniť život v rodinách. Nech sa rodina stane harmonickým kvetom, ktorý chcem dať Ježišovi. Drahé deti, nech je každá rodina horlivá v modlitbe, chcem, aby sa jedného dňa ukázali v rodine i plody. Iba vtedy vás všetkých budem môcť darovať ako okvetné lupienky Ježišovi na uskutočnenie Božích plánov.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Drahé deti, zabúdate, že ste všetci dôležití. Zvlášť dôležití sú v rodine starší. Povzbuďte ich, aby sa modlili! Všetci mladí majú byť vzorom pre ostatných, majú svedčiť o Ježišovi! Drahé deti, prosím vás, začnite sa meniť prostredníctvom modlitby a potom spoznáte, čo máte robiť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.04.1986 „Drahé deti!

Ste zaujatí hmotnými vecami a hmotou zničíte všetko, čo vám Boh chce darovať. Pozývam vás, drahé deti, aby ste sa modlili za dary Ducha Svätého, ktoré teraz veľmi potrebujete, aby ste mohli svedčiť o mojej prítomnosti na tomto mieste a o všetkom, čo vám tu dávam. Drahé deti, odovzdajte sa mi, aby som vás mohla celkom viesť. Nedajte sa pohltiť hmotnými vecami!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


11.04.1986 „Drahé deti!

Chcem vás pozvať, aby ste rástli v láske. Kvet nemôže bez vody normálne rásť. Preto ani vy, drahé deti, nemôžete rásť bez Božieho požehnania. Deň čo deň musíte prosiť o požehnanie, aby ste správne rástli a aby ste všetky práce vykonávali s Bohom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


04.04.1986 „Drahé deti!

Chcem vás pozvať k prežívaniu svätej omše. Mnohí z vás pocítili radosť a krásu svätej omše, avšak sú aj takí, ktorí na ňu neradi prichádzajú. Ja som si vás vybrala, drahé deti, a Ježiš vám dáva svoje milosti vo svätej omši. Preto hlboko prežívajte svätú omšu a každý príchod vám prinesie radosť! S láskou prichádzajte a s láskou prežívajte svätú omšu!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


28.03.1986 „Drahé deti!

Chcem sa vám poďakovať za všetky obety a pozývam vás na najväčšiu obetu, obetu lásky. Bez lásky nemôžete pochopiť ani mňa ani môjho Syna. Bez lásky nemôžete porozprávať svoje skúsenosti iným. Preto vás pozývam, drahé deti, aby ste začali v sebe živiť lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


21.03.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa horlivejšie modlili. Chceli by ste uskutočňovať všetko, čo vám hovorím, ale nedarí sa vám, lebo sa nemodlíte. Drahé deti, prosím vás, otvorte sa a začnite sa modliť! Modlitba vám bude radosťou: keď sa začnete, nebude vám nudná, lebo sa budete modliť z radosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


14.03.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste svojimi malými obetami prežívali pôstne obdobie. Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste mi priniesli. Drahé deti, žite takto i ďalej a s láskou mi pomáhajte prinášať obety. Boh vás za to odmení.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


07.03.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa väčšmi otvorili Bohu, aby mohol prostredníctvom vás pôsobiť. Nakoľko sa otvoríte, natoľko prijmete plody. Prajem si znovu vás pozvať k modlitbe.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


28.02.1986 „Drahé deti!

V pokore prežívajte posolstvá, ktoré vám dávam.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


21.02.1986 „Drahé deti!

Druhým posolstvom pôstneho obdobia je, aby ste obnovili modlitbu pred krížom. Drahé deti, dávam vám zvláštne milosti a Ježiš zvláštne dary z kríža. Prijmite ich a prežívajte! Rozjímajte o Ježišovom utrpení a vo svojom živote sa zjednoťte s Ježišom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


14.02.1986 „Drahé deti!

Toto pôstne obdobie je pre vás zvláštnym povzbudením, aby ste sa zmenili. Začnite od tejto chvíle. Vypnite televízor a zrieknite sa rôznych vecí, ktoré vám nie sú prospešné. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa jednotlivo obrátili. Tento čas je pre vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


07.02.1986 „Drahé deti!

Táto farnosť, ktorú som si vybrala, je zvláštna a líši sa od ostatných. A ja dávam veľké milosti všetkým, ktorí sa modlia srdcom. Drahé deti, posolstvá dávam najprv obyvateľom farnosti a potom všetkým ostatným. Vy musíte najskôr prijať posolstvá a potom ostatní. Vy budete zodpovedať mne a môjmu Synovi Ježišovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


31.01.1986 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa všetci modlili za splnenie Božích plánov s vami a za všetko, čo Boh chce cez vás! Pomôžte, aby sa obrátili iní, zvlášť tí, čo prichádzajú do Medžugoria. Drahé deti, nedovoľte, aby vaše srdcia ovládol satan a aby ste boli na jeho obraz, a nie na môj. Pozývam vás, aby ste sa modlili a tak mohli byť svedkami mojej prítomnosti. Bez vás Boh nemôže uskutočniť to, čo chce. Boh dal slobodnú vôľu všetkým, aj vy ju máte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


24.01.1986 „Drahé deti!

Opäť vás pozývam k modlitbe srdcom. Drahé deti, keď sa modlíte srdcom, roztopí sa ľad vašich bratov a odpadnú všetky prekážky. Obrátenie bude ľahké pre všetkých, ktorí sa chcú obrátiť. To je dar, ktorý musíte od Boha vyprosiť pre svojich blížnych.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


17.01.1986 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Potrebujem vaše modlitby, aby sa Boh oslávil skrze vás všetkých. Drahé deti, prosím vás, poslúchajte a prežívajte Matkino pozvanie, pretože vás pozývam len z lásky, aby som vám mohla pomôcť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


10.01.1986 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste svojimi modlitbami pomohli Ježišovi v uskutočnení všetkých plánov, ktoré chce vykonať. Prinášajte Ježišovi aj obety, aby sa splnilo všetko, ako to naplánoval, aby satan nemohol nič urobiť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


03.01.1986 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa úplne rozhodli pre Boha. Prosím vás, drahé deti, odovzdajte sa úplne a potom budete môcť prežívať všetko, čo vám hovorím. Nepadne vám ťažko úplne sa odovzdať Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


27.12.1985 „Drahé deti!

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste počúvali moje posolstvá a ktorí v deň Božieho narodenia žili podľa mojich slov. Chcem vás odteraz očistených od hriechu naďalej viesť v láske. Odovzdajte mi svoje srdcia!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


20.12.1985 „Drahé deti!

Dnes vás chcem pozvať k láske k blížnemu. Ak milujete blížneho, viac pocítite Ježiša, zvlášť na Vianoce. Boh vás obdaruje veľkými darmi, ak sa mu odovzdáte. Chcem zvláštnym spôsobom na Vianoce dať matkám svoje osobitné materinské požehnanie a všetkým ostatným udelí Ježiš svoje požehnanie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


13.12.1985 „Drahé deti!

Na Vianoce vás pozývam, aby sme spoločne oslávili Ježiša. V ten deň vám ho odovzdám zvláštnym spôsobom a pozývam vás, aby sme v ten deň oslávili Ježiša a jeho narodenie. Drahé deti, v ten deň sa viac modlite a viac myslite na Ježiša!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


06.12.1985 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa na Vianoce pripravovali pokáním, modlitbou a skutkami lásky. Nepozerajte, drahé deti, na materiálne veci, lebo potom nebudete môcť prežiť Vianoce.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


29.11.1985 „Drahé deti!

Chcem sa poďakovať všetkým za všetko, čo ste urobili pre mňa. Zvlášť mladým! Prosím vás, drahé deti, aby ste uvedomele pristupovali k modlitbe. V modlitbe spoznáte Božiu veľkosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


22.11.1985 „Drahé deti!

Chcem vám povedať, že tento čas je zvlášť pre vás z farnosti. Keď je leto, hovoríte, že máte veľa práce. Teraz niet práce na poliach: pracujte na sebe samých! Prichádzajte na svätú omšu, lebo toto je čas, ktorý je vám darovaný. Drahé deti, je dosť tých, ktorí prichádzajú pravidelne napriek nečasu, lebo ma milujú a chcú mi zvláštnym spôsobom prejaviť svoju lásku. Očakávam od vás, že mi prejavíte lásku tým, že prídete na sv. omšu a Pán vás hojne odmení.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.11.1985 „Drahé deti!

Ja, vaša Matka, vás milujem a chcem vás povzbudiť k modlitbe. Drahé deti, ja som neúnavná a volám vás i vtedy, keď ste od môjho srdca ďaleko. Som Matka, a preto aj keď pociťujem veľkú bolesť za každým, ktorý zblúdi, ľahko odpúšťam a teším sa každému dieťaťu, ktoré sa mi obráti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


08.11.1985 „Drahé deti!

Pozývam vás k láske k blížnemu, aj k tomu, kto vám pôsobí zlo. Tak budete môcť s láskou posúdiť úmysly sŕdc. Modlite sa a milujte, drahé deti! S láskou môžete urobiť aj to, čo sa vám zdá nemožné.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


01.11.1985 „Drahé deti!

Dnes vás chcem pozvať ku spolupráci v Cirkvi. Všetkých vás rovnako milujem a od všetkých si želám, aby pracovali toľko, koľko vládzu. Viem, drahé deti, že môžete, ale nechcete, pretože sa cítite na takéto veci malí a nehodní. Musíte byť odvážni a musíte aj malými kvietkami prispievať Cirkvi a Ježišovi, aby všetci mohli byť spokojní.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1985 „Drahé deti!

Chcem vás každodenne zaodievať svätosťou, dobrotou, poslušnosťou a Božou láskou, aby ste boli zo dňa na deň krajší a pripravenejší pre svojho Pána. Drahé deti! Počúvajte a prežívajte moje posolstvá! Chcem vás viesť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.10.1985 „Drahé deti!

Všetko má svoj čas. Dnes vás pozývam, aby ste začali pracovať na svojich srdciach. Teraz sa skončili všetky poľné práce: viete si nájsť čas na čistenie aj tých najzanedbanejších priestorov, ale srdce ponecháte bokom. Pracujte viac a očistite si s láskou každú časť svojho srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


11.10.1985 „Drahé deti!

Chcem vás aj dnes pozvať, aby ste uskutočňovali posolstvá vo farnosti. Zvlášť chcem pozvať mladých tejto farnosti, ktorá je mi milá. Drahé deti, ak uskutočňujete posolstvá, vytvárate semeno svätosti. Všetkých vás chcem ako Matka pozvať ku svätosti, aby ste ju mohli dávať aj druhým. Ste zrkadlom pre iných!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


04.10.1985 „Drahé deti!

Chcem vám povedať, aby ste ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám Boh dal. Ďakujte Pánovi za všetky plody a oslavujte ho! Drahé deti, naučte sa ďakovať za malé veci, potom budete môcť ďakovať aj za veľké.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


27.09.1985 „Drahé deti!

Ďakujem vám za všetky modlitby. Ďakujem vám za všetky obety. Chcem vám povedať, drahé deti, aby ste nanovo prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh s Medžugorím.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


21.09.1985 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste v pokore prežívali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, nebuďte pyšní na to, že prežívate posolstvá, a nehovorte: ,Ja žijem podľa posolstiev!‘ Ak budete nosiť posolstvá vo svojom srdci a prežívať ich, pocítia to všetci, takže nebudú potrebné nijaké slová, ktoré slúžia len tým, čo nepočúvajú. Nemusíte o tom rozprávať. Drahé deti, vy ich musíte prežívať a dosvedčovať svojím životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


20.09.1985

Nebolo dané žiadne posolstvo.
13.09.1985 „Drahé deti!

Chcem vám povedať, aby sa v tieto dni stal stredobodom kríž. Modlite sa zvlášť pred krížom, z ktorého prichádzajú veľké milosti. Teraz vzdajte vo svojich domoch zvláštnu úctu krížu! Sľúbte, že nebudete urážať Ježiša a ani kríž a výsmechom ho potupovať.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


06.09.1985 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za všetky modlitby! Modlite sa i naďalej stále viac, potom sa bude musieť satan vzdialiť z tohto miesta. Drahé deti, satanov plán stroskotal. Modlite sa, aby sa uskutočnilo to, čo Boh plánuje s touto farnosťou. Ďakujem zvlášť mladým za obety, ktoré priniesli.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


30.08.1985 „Drahé deti!

Pozývam vás na modlitbu! Zvlášť teraz, keď satan chce využiť plody vašich viníc. Modlite sa, aby sa satanovi nepodaril jeho plán.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


23.08.1985 „Drahé deti!

Dnes vám chcem povedať, že Boh na vás chce dopustiť pokušenia, ktoré môžete prekonať modlitbou. Boh vás skúša v každodennej práci. Teraz sa modlite, aby ste pokojne odolávali každému pokušeniu. Zo všetkého, čo vás Boh skúša, vyjdite otvorenejší Bohu a predstúpte pred Boha s láskou!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


16.08.1985 „Drahé deti!

Dnes vás žehnám a chcem vám povedať, že vás milujem a povzbudzujem vás, aby ste žili podľa mojich posolstiev. Dnes vás všetkých žehnám slávnostným požehnaním, ktoré mi dáva Najvyšší.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


09.08.1985 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti satanovi. Satan chce pôsobiť zvlášť teraz, keď viete, že pôsobí. Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


02.08.1985 „Drahé deti!

Chcem vám povedať, že som si túto farnosť vybrala a že ju opatrujem vo svojich rukách ako kvietok, a ja si neprajem, aby umrel. Pozývam vás, aby ste sa mi odovzdali, aby som vás mohla darovať Bohu čistých, bez hriechu. Satan sa zmocnil jednej časti plánu a chcel by si ho prisvojiť. Modlite sa, aby sa mu to nepodarilo, pretože ja vás chcem mať pre seba, aby som vás mohla darovať Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.07.1985 „Drahé deti!

Chcem vás viesť, ale vy nechcete poslúchať moje posolstvá. Dnes vás pozývam, aby ste poslúchali posolstvá a potom budete môcť prežívať všetko, čo mi zveril Boh, aby som vám odovzdala. Otvorte sa Bohu a Boh bude pôsobiť skrze vás a dá vám všetko, čo potrebujete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


19.07.1985 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste dali do svojich domovov čo najviac posvätených predmetov a aby každý na sebe nosil posvätenú vec. Dajte si posvätiť všetky predmety, aby vás satan menej pokúšal, pretože máte proti nemu štít.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


12.07.1985 „Drahé deti!

Mám rada vašu farnosť a ochraňujem ju svojím plášťom pred každým útokom satana. Modlite sa, aby satan odstúpil od farnosti ako aj od každého jednotlivca, ktorý prichádza do farnosti. Tak budete môcť počuť každé Božie volanie a odpovedať naň svojím životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


05.07.1985 „Drahé deti!

Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste priniesli. Aj teraz vás prosím, aby ste každú obetu prinášali s láskou. Želám si, aby ste vy, bezradní, s dôverou začali pomáhať, a Pán sa vám odmení dôverou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


29.06.1985 „Drahé deti!

Dnes vám dávam posolstvo, ktorým vás pozývam k pokore. V týchto dňoch ste pocítili veľkú radosť z množstva ľudí, ktorí sem prišli. S láskou ste im rozprávali o svojich skúsenostiach. Teraz vás pozývam, aby ste zostali pokorní a aby ste s otvoreným srdcom hovorili so všetkými, ktorí prídu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.06.1985

(utorok). Posolstvo dané prostredníctvom Marije Pavlovičovej na jej otázku Matke Božej: „Aké posolstvo si praješ odovzdať kňazom?“ „Pozývam vás, aby ste všetkých pozvali na modlitbu ruženca. S ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do Katolíckej cirkvi. Modlite sa ruženec, všetci kňazi! Zasväťte čas ružencu!“
21.06.1985 „Drahé deti!

K tomuto sviatku si želám vám povedať, aby ste otvorili srdcia Pánovi všetkých sŕdc. Dajte mi všetky svoje pocity a všetky svoje problémy! Chcem vás potešiť vo vašich pokušeniach. Chcem vás naplniť pokojom, radosťou a Božou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


14.06.1985 „Drahé deti!

Pozývam vám do výročia zjavenia: vy, farnosť, viacej sa modlite a nech je vaša modlitba znakom odovzdania sa Bohu! Drahé deti, viem, že ste všetci unavení: nie, neviete sa mi odovzdať. Oddajte sa mi celkom v týchto dňoch!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


07.06.1985 „Drahé deti!

V tieto a nasledujúce dni budú prichádzať do tejto farnosti ľudia všetkých národností. Preto vás pozývam k láske: milujte najprv svojich blízkych a potom budete schopní prijať a milovať všetkých, ktorí sem prídu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


31.05.1985 „Drahé deti!

Dnes vás znovu pozývam na modlitbu srdcom. Nech vám je modlitba, drahé deti, každodenným pokrmom zvlášť teraz, keď vás práca na poli natoľko vyčerpáva, že sa nevládzete modliť srdcom. Modlite sa, a potom budete môcť prekonať každú únavu. Modlitba sa vám stane radosťou i oddychom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


24.05.1985 „Drahé deti!

V tieto dni vás zvlášť pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému. Najmä v tieto dni Duch Svätý pôsobí skrze vás. Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


17.05.1985 „Drahé deti!

Pozývam vás na vrúcnejšiu modlitbu a slávenie svätej omše. Želám si, aby vaša omša bola zážitkom Boha. Chcela by som zvlášť mladým povedať: Buďte otvorení Duchu Svätému, pretože Boh vás chce k sebe pritiahnuť v týchto dňoch, keď pôsobí satan!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


10.05.1985 „Drahé deti!

Nie, vy neviete, koľko vám Boh dáva milosti. Vy si neprajete prehĺbiť sa v týchto dňoch, keď Duch Svätý pôsobí zvláštnym spôsobom. Vaše srdcia sú obrátené k pozemským veciam, ktoré vás ovládajú. Obráťte svoje srdcia skrze modlitbu a proste, aby sa Duch Svätý vylial na vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


03.05.1985 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili srdcom, a nie zo zvyku. Niektorí prichádzajú, ale sa nechcú prehĺbiť v modlitbe. Preto vás chcem upozorniť ako Matka: modlite sa, aby modlitba prevládala vo vašich srdciach v každom okamihu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.04.1985 „Drahé deti!

Dnes vám chcem povedať, aby ste začali pracovať na svojich srdciach tak, ako pracujete na poliach. Pracujte a meňte svoje srdcia, aby sa v nich usídlil nový Boží Duch.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


19.04.1985 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za každé otvorenie vašich sŕdc. Radosť ma napĺňa z každého srdca, ktoré sa otvorí Bohu, zvlášť vo farnosti. Radujte sa so mnou! Všetkými modlitbami sa modlite za otvorenie hriešnych sŕdc! Želám si to. Boh si to želá skrze mňa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


12.04.1985 „Drahé deti!

Dnes chcem povedať všetkým vo farnosti, aby ste sa zvláštnym spôsobom modlili za osvietenie k Duchu Svätému. Odo dneška chce Boh osobitným spôsobom skúšať farnosť, aby ju mohol upevniť vo viere.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


06.04.1985

Veľký piatok. Posolstvo dané prostredníctvom Ivanky: „Vy, farníci, máte veľký a ťažký kríž, ale nemajte strach niesť ho. Je tu môj Syn, ktorý vám chce pomôcť.
05.04.1985 „Zelený štvrtok. Drahé deti!

Ďakujem vám, že ste vo svojich srdciach začali viac myslieť na Božiu slávu. Dnes je deň, keď som mala v úmysle prestať vám dávať posolstvá, lebo ma niektorí jednotlivci neprijali. Farnosť sa začala obracať, a chcem vám dávať posolstvá tak, ako nikdy a nikde doteraz nebolo v dejinách od začiatku sveta.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


29.03.1985 „Drahé deti!

Dnes vás chcem pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková. Ďakujem vám, že ste sa prehĺbili v modlitbe! Každý jednotlivec sa stal ešte milší môjmu srdcu a ďakujem všetkým, ktorí vo svojich rodinách oživili modlitbu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1985

Vigília sviatku Zvestovania Pána. „Dnes vás všetkých chcem pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Želám si, aby ste môj sviatok všetci prežívali vo svojom vnútri. A nemôžete to zažiť, ak sa celkom neodovzdáte Bohu. Preto vás všetkých pozývam na zmierenie s Bohom.“
22.03.1985 „Drahé deti!

Chcem vám odovzdávať posolstvá, a preto vás dnes pozývam, aby ste prijali a prežívali moje posolstvá. Drahé deti, milujem vás a zvlášť som si vybrala túto farnosť, ktorá mi je milšia ako ostatné, kde som rada pobudla, keď ma Všemohúci poslal. Preto vás pozývam – prijmite ma, drahé deti, aby aj vám bolo dobre. Poslúchajte moje posolstvá!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.03.1985 „Drahé deti!

Všetci ste vo svojom živote skúsili svetlo i tmu. Boh dáva každému človeku spoznať dobro i zlo. Ja vás pozývam ku svetlu, ktoré potrebujete prinášať všetkým ľuďom, čo sú vo tme. Deň čo deň prichádzajú do vašich domov ľudia, čo sú vo tme. Dajte im, drahé deti, svetlo!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


08.03.1985 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam na obnovu modlitby vo vašich rodinách. Drahé deti, povzbudzujte najmenších do modlitby a k tomu, aby deti chodili na svätú omšu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


01.03.1985 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste tento týždeň žili v duchu týchto slov: Milujem Boha! Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte za nemožné. Boh si od tejto farnosti želá, aby celkom patrila jemu. A to si želám i ja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


22.02.1985 „Drahé deti!

Deň čo deň som vás pozývala na obnovu a na modlitbu vo farnosti, ale nedbáte na to. Dnes vás pozývam posledný raz. Teraz je obdobie pôstu a vy ako farnosť môžete v tomto pôstnom období prijať z lásky moje pozvanie. Ak to neurobíte, nebudem vám viac dávať posolstvá. Boh mi to dovoľuje.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.02.1985 „Drahé deti!

Dnes je deň, keď dávam posolstvá pre farnosť. Ale nie celá farnosť prijíma posolstvá a žije podľa nich. Som smutná a chcem, aby ste ma, drahé deti, počúvali a prežívali moje posolstvá. Každá rodina sa musí modliť rodinnú modlitbu a čítať Bibliu!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


08.02.1985 „Drahé deti!

V týchto dňoch satan zvlášť pôsobí v tejto farnosti. Modlite sa, drahé deti, aby sa presadil Boží plán a aby sa každý satanov čin skončil na slávu Božiu. Zostala som preto tak dlho u vás, aby som vám pomohla v pokušeniach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


01.02.1985 „Drahé deti!

Dnes vám chcem povedať, aby ste svoje srdcia otvorili Bohu ako kvety na jar, ktoré tak veľmi túžia za slnkom. Som vaša Matka a stále si želám, aby ste boli bližšie k Otcovi a aby on stále dával vašim srdciam bohaté dary.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1985 „Drahé deti!

V týchto dňoch ste pocítili Božiu blaženosť prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorá sa konala v tejto farnosti. Satan chce pôsobiť ešte silnejšie, aby každému z vás odobral radosť. Modlitbou ho môžete celkom odzbrojiť a zabezpečiť si šťastie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.01.1985 „Drahé deti!

V tieto dni satan zákerne bojuje proti tejto farnosti a vy ste, drahé deti, poľavili v modlitbe a iba málo vás chodí na svätú omšu. Vydržte dni pokušenia!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.01.1985

Posolstvo Panny Márie prostredníctvom Vicky: „Drahé deti! Satan je veľmi silný a chce všetkými silami prekaziť moje plány, ktoré som s vami začala. Vy sa len modlite a modlite a ani na chvíľku neprestaňte! Ja budem prosiť svojho Syna, aby sa uskutočnili všetky moje plány, ktoré som začala. Buďte trpezliví a vytrvalí v modlitbách! A nikdy nedovoľte, aby vás satan zastrašil. Veľmi silne pôsobí vo svete. Buďte ostražití!“
11.01.1985 „Drahé deti!

Aj dnes vám chcem poďakovať za všetky obety. Zvlášť ďakujem tým, ktorí prechovávajú lásku k môjmu srdcu a radi sem prichádzajú. Je dosť farníkov, ktorí nenasledujú moje posolstvá, ale kvôli tým, čo sú zvlášť blízki môjmu srdcu, chcem i naďalej odovzdávať posolstvá pre farnosť. Posolstvá budem i ďalej dávať, lebo vás milujem a chcem, aby ste rozširovali posolstvá srdcom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


04.01.1985 „Drahé deti!

V týchto dňoch vám dal Pán veľké milosti. V tento týždeň sa máte poďakovať za všetky milosti, ktoré vám Boh udelil.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


28.12.1984 „Drahé deti!

V tieto Vianoce chcel satan zvláštnym spôsobom prekaziť Božie plány. Vy ste, drahé deti, aj v samotný deň Vianoc spoznali satana. Boh však zvíťazí vo všetkých vašich srdciach. Nech sú vaše srdcia i naďalej radostné.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


22.12.1984

(piatok). Vianočné posolstvo, ktoré dala Matka Božia prostredníctvom Jeleny Vasiljovej: „Želám si, aby ste boli kvetom, ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre Ježiša, kvetom, ktorý neprestane kvitnúť, keď sa skončia Vianoce. Želám si, aby vaše srdcia boli Ježišovými pastiermi.“
21.12.1984 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste urobili niečo konkrétne pre Ježiša Krista. Želám si, aby každá rodina farnosti priniesla na znak odovzdanosti Ježišovi po jednom kvete do dňa radosti. Prajem si, aby každý člen rodiny položil k jasliam po jednom kvete, aby Ježiš mohol prísť a vidieť vašu oddanosť k nemu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


14.12.1984 „Drahé deti!

Viete, že sa blíži čas radosti, ale bez lásky nič nedosiahnete. Preto najskôr začnite milovať vlastnú rodinu, všetkých vo farnosti a potom budete môcť prijať a milovať všetkých, ktorí sem prichádzajú. Nech je pre vás tento týždeň týždňom, keď sa naučíte milovať.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


07.12.1984 „Drahé deti!

V týchto dňoch vás pozývam na rodinnú modlitbu. V mene Božom som viackrát dávala posolstvá, ale ste ma neposlúchli. Tieto Vianoce budú pre vás nezabudnuteľné, ak prijmete posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, nedovoľte, aby deň radosti bol pre mňa najsmutnejším dňom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


30.11.1984 „Drahé deti!

Nie, vy neviete milovať a neviete s láskou počúvať slová, ktoré vám dávam. Uvedomte si, moji milovaní, že som vaša Matka, a že som prišla na zem preto, aby som vás naučila z lásky poslúchať, z lásky sa modliť, a nie z prinútenia, že nesiete kríž. V kríži je Boh prostredníctvom každého človeka oslávený.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


23.11.1984 „Drahé deti!

V týchto dňoch prežívajte všetky hlavné posolstvá a nechajte ich do štvrtku zakoreniť vo svojich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


16.11.1984 „Drahé deti!

Vy ste vyvolený ľud a Boh vám dal veľké milosti. Neuvedomujete si každé posolstvo, ktoré vám dávam. Teraz vám chcem iba povedať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Neviem, čo iného vám mám povedať, lebo vás milujem a chcem, aby ste v modlitbe spoznali moju a Božiu lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


09.11.1984 „Drahé deti!

Neuvedomujete si posolstvá, ktoré vám Boh mojím prostredníctvom posiela. Dáva vám veľké milosti, ale vy ich nechápete. Modlite sa k Duchu Svätému za osvietenie! Keby ste vedeli, aké veľké milosti vám Boh dáva, modlili by ste sa bez prestania.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


02.11.1984 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitby vo svojich domoch. Poľné práce sa skončili. Teraz sa venujte modlitbe! Modlitba má byť vo vašich rodinách na prvom mieste.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.10.1984 „Drahé deti!

Modlite sa v tomto mesiaci! Boh mi prenecháva každý deň na to, aby som vám pomáhala milosťami, aby ste sa ubránili pred zlom. Toto je môj mesiac. Chcem vám ho dať. Len sa modlite a Boh vám dá milosti, ktoré hľadáte. Ja vám v tom budem pomáhať.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


19.10.1984 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste vo svojich domoch každý deň čítali Bibliu. Má byť na viditeľnom mieste, aby vás stále podnecovala do čítania a modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


12.10.1984 „Drahé deti!

Ďakujem vám, že všetku svoju námahu odovzdávate Bohu aj teraz, keď vás skúša prostredníctvom plodov, ktoré zbierate. Vedzte, drahé deti, že vás miluje, a preto vás skúša. Odovzdajte všetky ťažkosti Bohu a nestarajte sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


09.10.1984

(pondelok) Jakov bol chorý a doma dostal posolstvo: „Drahé deti! Všetky modlitby, ktoré sa doma večer modlíte, modlite sa za obrátenie hriešnikov, pretože svet sa nachádza vo veľkom hriechu. Modlite sa každý večer ruženec.“
05.10.1984 „Drahé deti!

Dnes vám chcem povedať, že ma často potešujete svojimi modlitbami, avšak vo farnosti je aj dosť takých, ktorí sa nemodlia, a moje srdce je smutné. Preto sa modlite, aby som mohla predniesť všetky vaše modlitby a obety Pánovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


28.09.1984 „Drahé deti!

Svojimi modlitbami ste mi pomohli, aby sa uskutočnili moje plány. Modlite sa i ďalej, aby sa tieto plány uskutočnili v plnosti. Prosím rodiny farnosti, aby sa v rodinách modlili ruženec.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


21.09.1984 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa začali postiť zo srdca. Veľa ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci postia. Stalo sa to zvykom, ktorý by nikto nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa postila z vďačnosti, že Boh mi dovolil, aby som zostala dlhšie v tejto farnosti. Drahé deti, postite a modlite sa srdcom!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


14.09.1984 „Drahé deti!

I naďalej potrebujem vaše modlitby. Pýtate sa: Prečo toľko modlitieb? Rozhliadnite sa okolo seba, drahé deti, a uvidíte, ako veľmi sa rozmohol hriech na tejto zemi. Preto sa modlite, aby Ježiš zvíťazil.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


07.09.1984 „Drahé deti!

Bez modlitby niet pokoja. Preto vám hovorím, drahé deti, modlite sa za pokoj pred krížom!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


31.08.1984 „Drahé deti!

Aj kríž bol v Božom pláne, keď ste ho postavili. Zvlášť v týchto dňoch choďte na vrch a modlite sa pred krížom! Potrebujem vaše modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


24.08.1984

„Modlite sa, modlite sa!“ – vizionárka Mária povedala, že Matka Božia vyzvala ľudí, predovšetkým mladých, aby dbali na väčší poriadok počas svätej omše.
17.08.1984 „Drahé deti!

Prosím vás, predovšetkým v tejto farnosti, aby ste prežívali moje posolstvá a odovzdávali ich iným, ktorých stretnete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.08.1984

Toto zjavenie bolo neočakávané. Ivan sa doma sám modlil. Potom sa chystal do kostola na večerné bohoslužby. Náhle sa mu zjavila Matka Božia a požiadala ho, aby odovzdal ľuďom toto posolstvo: „Chcela by som, aby sa ľudia v týchto dňoch modlili so mnou, a to v čo najväčšom počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec: radostný, bolestný a slávnostný...“ Matka Božia nás žiadala, aby sme toto posolstvo prijali s pevnou vôľou. Zvlášť o to prosila kňazov a veriacich z okolitých miest.
12.08.1984 „Drahé deti!

Modlite sa, pretože satan aj naďalej chce zmariť moje plány. Modlite sa srdcom a v modlitbách sa celkom odovzdajte Ježišovi!
03.08.1984 „Drahé deti!

Dnes mám radosť a ďakujem vám za vaše modlitby. Modlite sa v týchto dňoch ešte viac za obrátenie hriešnikov.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


27.07.1984 „Drahé deti!

Aj dnes vás chcem pozvať k vytrvalej modlitbe a pokore. Zvlášť mládež tejto farnosti má byť aktívnejšia vo svojich modlitbách.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


20.07.1984 „Drahé deti!

V týchto dňoch ste pocítili, ako pôsobí satan. Som stále s vami, nebojte sa pokušení, pretože sme vždy pod Božou ochranou. Ja som sa vám darovala a cítim s vami aj v najmenších pokušeniach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


13.07.1984 „Drahé deti!

V týchto dňoch chce satan prekaziť moje plány. Modlite sa, aby sa jeho plán neuskutočnil. Budem prosiť svojho Syna Ježiša, aby vám udelil milosť, aby ste pri satanových pokušeniach pocítili Ježišovo víťazstvo.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


06.07.1984 „Drahé deti!

Dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili pred každou prácou a aby ste ju modlitbou skončili. Lebo ak to budete takto robiť, Boh požehná vás i vašu prácu. V týchto dňoch sa málo modlíte a veľa pracujete. Preto sa modlite! Pri modlitbe si odpočiniete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


29.06.1984

Matka Božia nedala nijaké posolstvo farnosti
22.06.1984

Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


15.06.1984

Matka Božia nedala nijaké posolstvo farnosti.
10.06.1984 „Drahé deti!

Zajtra večer proste o Ducha pravdy, najmä vy, z tejto farnosti, lebo potrebujete Ducha pravdy, aby ste mohli posolstvá – také, aké sú, bez toho, že by ste dačo pridali alebo vynechali – ďalej rozširovať, tak ako som ich vyslovila. Modlite sa, aby vás Duch Svätý naplnil duchom modlitby, aby ste sa viac modlili. Ja, vaša Matka, vám vravím, že sa málo modlíte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


03.06.1984 „Drahé deti!

Dnes večer vás chcem poprosiť, aby ste sa počas tejto novény modlili za vyliatie Ducha Svätého na svoje rodiny i farnosť. Modlite sa, neoľutujete to! Boh vám chce uštedriť dary, ktorými ho budete oslavovať do konca svojho pozemského života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1984 „Drahé deti!

Už som vám povedala, že som si vás zvlášť vybrala takých, akí ste. Ja, Matka, milujem vás všetkých. A kedykoľvek sa ocitnete v ťažkostiach, nebojte sa! Milujem vás, i keď ste ešte vzdialení odo mňa i od môjho Syna. Prosím vás, nedovoľte, aby moje srdce ronilo krvavé slzy nad dušami, ktoré upadli do otroctva hriechu. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.05.1984 „Drahé deti!

Dnes som naplnená veľkou radosťou, lebo je dosť tých, ktorí sa mi chcú celkom zasvätiť. Ďakujem vám! Nezmýlili ste sa. Môj Syn Ježiš Kristus vám chce prostredníctvom mňa udeliť zvláštne milosti. Môj Syn má radosť z vašej odovzdanosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


11.05.1984

Mnohí veriaci sa cítili dotknutí posledným posolstvom. Niektorí si mysleli, že Matka Božia už nebude zjavovať posolstvá farnosti. Večer však povedala toto: „Hovorím k vám a chcem k vám hovoriť aj naďalej. Vy však počúvajte moje pokyny!“
01.05.1984

Vizionárka Mária sa spýtala Panny Márie: „Drahá Matka Božia, prečo si vo štvrtok nezjavila posolstvo pre farnosť?“ Panna Mária odvetila: „Nechcem nikoho nútiť k niečomu, čo sám neprežíva a nechce, aj keď som mala pre farnosť zvláštne posolstvá, ktorými som chcela prebudiť vieru v každom veriacom. Len celkom malý počet ľudí prijal štvrtkové posolstvá. Na začiatku ich bolo dosť. Ale čoskoro im to zovšednelo. A teraz, v poslednom čase, sa daktorí pýtajú na posolstvá zo zvedavosti, a nie pre vieru a zbožnosť voči môjmu Synovi a mne.“
27.04.1984

Matka Božia nedala nijaké posolstvo.
20.04.1984 „Drahé deti!

Spolucíťte so mnou! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
06.04.1984 „Drahé deti!

Dnes večer vás prosím, aby ste si zvlášť uctievali Srdce môjho Syna Ježiša. Dajte zadosťučinenie za ranu spôsobenú Srdcu môjho Syna! Jeho Srdce je zranené všelijakými hriechmi.

Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli.“


13.04.1984 „Drahé deti!

Dnes vás prosím, aby ste prestali s ohováraním a modlili sa za jednotu vo farnosti. Veď ja a môj Syn máme s touto farnosťou zvláštny plán.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


30.03.1984 „Drahé deti!

Dnes večer vás chcem predovšetkým vyzvať, aby ste vytrvalo odolávali pokušeniam. Premýšľajte, ako trpí Všemohúci aj dnes za vaše hriechy. A keď príde utrpenie na vás, prineste ho Bohu ako obetu!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


23.03.1984 „Drahé deti!

Dnes večer vás predovšetkým pozývam, aby ste v pôstnom období uctievali rany môjho Syna, ktoré dostal za hriechy tejto farnosti. Spojte sa s mojimi modlitbami za túto farnosť, aby jeho muky boli znesiteľnejšie! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Usilujte sa prichádzať v čo najväčšom počte!
16.03.1984

Aj dnes večer som vám, drahé deti, zvlášť povďačná, že ste tu. Neustále sa klaňajte Najsvätejšej oltárnej sviatosti! Keď sa veriaci klaňajú, vždy som pri nich. Získavajú vtedy zvláštne milosti.
09.03.1984

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! Drahé deti, vy vo farnosti sa obráťte! To je moje druhé želanie. Tak sa budú môcť obrátiť aj všetci tí, čo sem budú prichádzať.
02.03.1984 „Drahé deti!

Túto farnosť som si vybrala zo zvláštneho dôvodu a chcem ju viesť. S láskou ju ochraňujem a želám si, aby všetci patrili mne. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. Želám si, aby ste tu boli so mnou a s mojím Synom stále vo väčšom počte. Každý štvrtok vám poviem zvláštne posolstvo.