Informácie

Osobitný vyslanec Svätej stolice

Pápež František vymenoval arcibiskupa Varšavy-Pragy Mons. Henryka Hosera SAC za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Jeho úloha je výlučne pastoračná a má navrhnúť pastoračné usmernenia pre prácu s pútnikmi v Medžugorí ešte do... Viac

Priamy prenos z Medžugoria - obmedzenie prekladu do slovenčiny

Internetové vysielanie večerného programu môžete sledovať cez odkaz na našej stránke avšak len cez prehliadač Internet Explorer. Simultánny preklad do slovenského jazyka od 3. novembra 2017 do mája 2018 sa zabezpečuje len počas... Viac

strana 2