Priamy prenos z Medžugoria

Internetové vysielanie večerného programu môžete sledovať v slovenskom jazyku na našej stránke avšak len cez prehliadač Internet Explorer.
Technickú stránku prenosu zabezpečuje priamo Informativni centar MIR Medjugorje a ten neumožňuje zatiaľ využívať iné prehliadače.
Simultánny preklad do slovenského (českého) jazyka a internetový prenos v slovenskom (českom) jazyku je hradený len z vašich dobrovoľných príspevkov, ktoré môžete poslať na osobitný účet zriadený Mariánskym centrom Medžugorie na tento účel. Číslo účtu: SK95 31000 0000 0040 3002 0326.
Návštevníci Medžugoria môžu odovzdať svoj príspevok aj priamo v Informativnom centare MIR Medjugorje v Medžugorí. Odporúčaná výška príspevku pre pútnikov za preklad a internetové vysielanie v slovenskom (českom) jazyku sú 2 eurá na osobu a pobyt. Ďakujeme vám, že svojou štedrosťou umožňujete zabezpečiť preklad a vysielanie.

31.07.2017