Dočasné presmerovanie stránky www.medjugorje.sk

Stránka sa v súčasnosti upravuje. Všetky potrebné informácie zatiaľ nájdete na stránke Mariánskeho centra Medžugorie. Internetové vysielanie večerného programu môžete aj naďalej sledovať v slovenskom jazyku na stránke www.medjugorje.hr avšak len cez prehliadač Internet Explorer.
Technickú stránku prenosu zabezpečuje priamo Informativni centar MIR Medjugorje a ten neumožňuje zatiaľ využívať iné prehliadače.
Internetový prenos v slovenskom jazyku je možný len z vašich dobrovoľných príspevkov, ktoré môžete poslať na osobitný účet zriadený Mariánskym centrom Medžugorie na tento účel. Číslo účtu: SK95 31000 0000 0040 3002 0326.
Návštevníci Medžugoria môžu odovzdať svoj príspevok aj priamo v Informativnom centare MIR Medjugorje v Medžugorí. Ďakujeme vám.

17.07.2017