Semináre modlitby a pôstu v roku 2017

Semináre modlitby a pôstu v exercičnom dome Domus pacis v mlčaní. Semináre vedú františkáni z Medžugoria.
Termín pre slovenských pútnikov (v slovenčine):
24. – 29. 9. 2017 Kontakt: Ondrej Valentin:+421 2 555 67 969; +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.sk

08.06.2017