Ročné posolstvo Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2020


„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral ponad čas. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte jestvuje láska, a treba konať, aby bola spoznaná. Deti moje, nemôžete byť šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak nemáte lásku v každej situácii a v každom okamihu svojho života. A ja ako matka k vám prichádzam skrze lásku, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku, spoznať môjho Syna. Preto vás pozývam, aby ste vždy znovu čoraz väčšmi žíznili po láske, viere a nádeji. Jediný prameň, z ktorého môžete piť, je dôvera v Boha, môjho Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna. Iba žite jeho slová a nebojte sa. Modlite sa a milujte úprimnými citmi, dobrými skutkami a pomôžte, aby sa svet zmenil a moje srdce zvíťazilo. Ako môj Syn, tak i ja vám hovorím: milujte sa navzájom, pretože bez lásky niet spásy. Ďakujem vám, deti moje.“

21.03.2020