Zasväcujúca modlitba

Matka Božia zverila Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983 zasväcujúcu modlitbu k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu. Túto modlitbu odporúča viackrát sa modliť. Ponúkame ju vo forme zalaminovanej kartičky s obrázkom Matky Božej z Medžugoria. Kartičku s rozmermi 9x12,5 cm možno vložiť do bežných modlitbových knižiek, alebo použiť ako záložku do knihy. Objednať si ju môžete v časti Knižná ponuka

23.03.2020