Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2019

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň, osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, nech upevní vašu vieru. Deti, modlitbou srdcom, vierou a činmi spoznáte, čo znamená žiť ozajstný kresťanský život. Častokrát, deti, váš život i vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezakolísajte vo viere a nepýtajte sa prečo, keďže si myslíte, že ste sami a opustení. Ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte a vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť, a že vás Boh nikdy neopúšťa, a že je v každom okamihu pri vás. Cez modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo. A každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám.“

18.03.2020