P. Slavko Barbarič: Daj mi svoje ranené srdce

Knižka od pátra Slavka o sviatosti zmierenia poskytuje nový pohľad na spoveď. Hovorí o tom aj podnadpis knihy: Spoveď: prečo a ako?
Spoveď sa pre mnohých zredukovala na vymenovanie hriechov, čakanie a pokutu a rozhrešenie. Sviatosť zmierenia je však predovšetkým stretnutie s milosrdným Otcom. Pán uzdravuje a lieči našu ranenú dušu, spovedník je len sprostredkovateľom.
Knižku si môžete objednať na tejto internetovej stránke cez kapitolu Knižná ponuka

23.03.2020