Nové číslo časopisu MEDJUGORJE


Rozhovor s pátrom Petarom Ljubičičom nám umožňuje nahliadnuť do duchovného sveta tohto výnimočného kňaza. Medžugorie bolo a je pre neho od začiatku tajuplné vyznanie Božej lásky prostredníctvom prítomnosti a posolstiev Matky Božej.
Celý rozhovor ako aj ďalšie informácie o dianí v Medžugorí nájdete v čísle 129 časopisu MEDJUGORJE.
Časopis zasielame výlučne na základe vašej objednávky a je nepredajný. Objednať si ho môžete na tejto internetovej stránke v časti Knižná ponuka

05.12.2018