Vymenovanie Apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie


Dňa 31. mája 2018 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Svätý Otec František vymenoval arcibiskupa Henryka Hosera, S.A.C., emeritného biskupa Varšavy-Pragy (Poľsko), za Apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie na neurčitý čas i ad nutum Sanctae Sedis (ihneď).
Jedná sa výhradne o pastoračnú službu, ktorá je pokračovaním poslania osobitného vyslanca Svätej stolice pre farnosť Medžugorie, ktorá bola zverená Mons. Hoserovi 11. februára 2017, a ktorú dokončil v predchádzajúcich mesiacoch.
Cieľom poslania Apoštolského vizitátora je zabezpečiť dôkladné a stále sprevádzanie farského spoločenstva v Medžugorí a veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť, ktorých potreby si vyžadujú osobitnú pozornosť.
Podľa informácie farského úradu v Medžugorí arcibiskup Hoser začne svoje pôsobenie svätou omšou 22. júla 2018 o 19. hodine.

05.12.2018