Oficiálna internetová stránka pre pútnikov zo Slovenska

bola vytvorená na základe dohody s Informativnym centarom MIR Medjugorje a Mariánskym centrom Medžugorie Bratislava. Táto zmluva končí k 30. 4. 2018, a preto Mariánske centrum Medžugorie už nebude prevádzkovať túto stránku ako oficiálnu internetovú stránku a zároveň ruší osobitný účet zriadený na podporu prekladu a internetového vysielania. Pokračovanie našej spolupráce s Medžugorím nebude viazané formálnou zmluvou, ale budeme naďalej spolupracovať pri jednotlivých konkrétnych dielach.

10.07.2018