Seminár pôstu, modlitby a ticha pre slovenských pútnikov v Medžugorí v roku 2018

Semináre vedú františkáni z Medžugoria v exercičnom dome Domus pacis v Medžugorí.
4. 3. – 9. 3. 2018 – kontakt: Vladimir Chromek +424 902 373 505; e-mail: v.chromek@gmail.com
23. – 28. 9. 2018 Kontakt: Ondrej Valentin:+421 2 555 67 969;+421903 712 534; e-mail: skristoftour@post.sk

27.12.2017