Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2018


9. – 12. 5. 2018

– 6. medzinárodný seminár za život (pro life)


2. – 7. 7. 2018

–23. medzinárodný seminár pre kňazov


7. – 10. 11. 2018

– 19. medzinárodný seminár pre manželské páry


31.05.2018