Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. 09. 2018 do 31. 05. 2019)pondelok a utorok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca
utorok
21-22 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti


streda
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

štvrtok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca:
v adventnom, vianočnom období a v období počas roka: radostné tajomstvá a tajomstvá ruženca svetla
v pôstnom období: bolestné tajomstvá a tajomstvá ruženca svetla
vo veľkonočnom období: tajomstvá ruženca svetla a slávnostné tajomstvá
18 h svätá omša, požehnanie nábožných predmetov
19-20 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

piatok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
14 h pobožnosť krížovej cesty na Križevci

17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia

17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša, požehnanie nábožných predmetov
19-20 h poklona krížu

sobota
7:30 h, 13 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca
21-22 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

nedele a sviatky
8, 11, 18 h svätá omša – chorvátsky
spovedanie doobeda počas svätých omší
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
14 h modlitba posvätného ruženca na Vrchu zjavenia

17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia

17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

17.04.2019