Mladifest 2017

28. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže sa ukončilo svätou omšou na Križevci

V nedeľu 6. augusta o piatej hodine ráno ukončil páter Marinko Šakota 28. medzinárodný festival mládeže v Medžugorí. Zúčastnili sa ho tisíce mladých ľudí zo 61 krajín. Program sa denne začínal o 9. hodine pri vonkajšom oltári farského kostola a pokračoval katechézami, svedectvami a piesňami. V stredu 2. augusta sa ráno o 6. hodine mladí modlili radostný ruženec na Vrchu zjavenia.
Doobedné katechézy (vo štvrtok, piatok a sobotu) mali páter Danko Perutina a Jacques Philippe zo Spoločenstva blahoslavenstiev. Kvôli veľkým horúčavám sa začínal poobedňajší program až o 17. hodine, podobne ako v minulých rokoch. Stredobodom večerného programu však bola vždy svätá omša o 19. hodine.
Sväté omše koncelebrovalo v jednotlivé dni približne 500 kňazov. Chválospev Velebí moja duša Pána sa každý večer modlili vizionári Ivan Dragičevič a Marija Pavlovičová-Lunettiová.
Vo štvrtok 3. augusta sa po svätej omši konala procesia so sochou medžugorskej Panny Márie, ktorú niesli mladí zo Švajčiarska. Sochu sprevádzali zástupcovia jednotlivých krajín so svojimi národnými vlajkami. Po procesii sa konala poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti s požehnaním so sviatosťou. Tvar procesie symbolizoval srdce, pretože Matka Božia nás učí modlitbe srdcom ako ceste k Pánovi. V piatok po svätej omši sa uskutočnilo divadelné predstavenie členov Cenacola s názvom Credo.
Kňazi z celého sveta strávili počas týchto dní dlhé hodiny v spovednici. Dianie na festivale sprevádzal medzinárodný chór a orchester z 23 krajín pod vedením Damira Bunoza. Festival sa simultánne prekladal do 18 jazykov (vrátane slovenčiny) a bolo ho možné sledovať aj cez internet.

26.09.2017