Ročné zjavenie vizionárke Ivanke


Ivanka Ivankovičová-Elezová mala pravidelné ročné zjavenie 25. júna 2017. Matka Božia prisľúbila Ivanka po tom, ako jej zjavila posledné desiate tajomstvo, že bude mávať zjavenia jedenkrát ročne počas celého života, a to vždy na výročie zjavení 25. júna. Tak to bolo aj v tomto roku. Zjavenie mala Ivanka vo svojom rodinnom dome a trvalo štyri minúty. Pri zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka:
Matka Božia dala toto posolstvo: „Milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa.“
Matka Božia bola naradovaná a všetkých nás požehnala svojím materinským požehnaním.

12.09.2017