Už vyšla knižka: Keď Matka hovorí


Zjavenia 2. v mesiaci, ktoré máva Mirjana sú osobité a mimoriadne. Tieto zjavenia sú najmä spoločnou modlitbou za neveriacich. Matka Božia však nikdy nepovedala výraz „neveriaci“, pretože keď niekoho označíš za neveriaceho, vtedy si ho už odsúdil. Preto ich označuje ako tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Žiada od nás, aby sme sa za nich denne modlili, pretože od nich pochádzajú všetky zlé veci na svete ako vojny, rozvody, potraty a drogy. Preto Matka Božia nás nabáda: „Deti moje, keď sa za nich modlíte, modlíte sa za seba a svoju budúcnosť.“ Naša modlitba však nemá byť prázdnym opakovaním naučených slov, ani nemá podnecovať k posudzovaniu druhých. Má viesť k tomu, aby sme príkladom svojho života ukázali druhým, že máme v sebe Božiu lásku.
Rozhodli sme sa vydať aj tieto posolstvá z 2. dňa v mesiaci prostredníctvom Mirjany, ktoré možno označiť za súkromnejšie než posolstvá z 25. v mesiaci. Môžu nám však lepšie pomôcť pri chápaní dôležitosti modlitby, najmä modlitby za kňazov. Ich si totiž vyvolil náš Pán, a preto nech naše pery nevyslovujú slová odsudzovania, ale modlitby za nich.
Druhé doplnené vydanie knižky posolstiev obsahuje posolstvá až do 2. apríla 2017.
Matka Božia svojimi posolstvami jednoznačne ukazuje na cieľ nášho putovania na zemi – na svojho Syna. Dáva k tomu najúčinnejšie prostriedky ako sú: modlitba, pôst, čítanie Písma, Eucharistia a sviatosť zmierenia. Na Mirjaninu otázku, čo očakáva Matka Božia od nás, povedala toto: „Drahé deti, najprv sa vy obráťte a obnovte, potom obnovte svoje rodiny, a ja vám pomôžem, aby ste zmenili druhých.“
Knižku si môžete objednať v časti Knižná ponuka

25.07.2017