Informácie

Ročné posolstvo Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2022

Ivanka Ivankovičová-Elezová mala pravidelné ročné zjavenie 25. júna 2022. Matka Božia jej pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 zverila posledné desiate tajomstvo a povedala, že sa jej bude až do konca jej života zjavovať... Viac

Obmedzenia pre vstup do Bosny a Hercegoviny zrušené!

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny na dnešnom zasadnutí 26. 5. 2022 na návrh Ministerstva bezpečnosti prijala po dvoch pandemických rokoch rozhodnutie, že od dnešného dňa môžu cudzinci s platnými cestovnými dokladmi vstúpiť do... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2022

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu... Viac

Šírenie falošného posolstva

Na sociálnych sieťach sa šíri posolstvo, ktoré akože dala Matka Božia prostredníctvom Ivana Dragičeviča a týka sa vojny. Je to klamstvo. Všetky overené informácie majú jasne uvedený svoj zdroj, a preto vás prosíme, aby ste nešírili... Viac

Výzva Svätého Otca Františka

Vyzývam všetkých, aby 2. marec 2022 Popolcovú stredu urobili Dňom pôstu za pokoj: nech sa veriaci intenzívne zasvätia modlitbe a pôstu. Kiež Kráľovná pokoja ochráni svet pred vojnovým šialenstvom. Tweet pápeža Františka... Viac

MEDJUGORJE - ROZHOVORY 4

Už je k dispozícii ďalšia brožúra s rozhovormi s vizionármi, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999 až 2004. Udalosti v Medžugorí sú založené na svedectvách šiestich detí, ktoré dosvedčujú, že sa im v roku 1981 zjavila Matka Božia. Táto... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento... Viac

Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila 27. novembra 2021 správu, že pápež František vymenoval arcibiskupa Mons. Alda Cavalliho, titulárneho arcibiskupa Vibo Valentia (Vibo Valentia - lat. Dioecesis Vibonensis), bývalého... Viac

Zomrel arcibiskup Hoser

V piatok 13. augusta 2021 zomrel apoštolský vizitátor s osobitným určením pre farnosť Medžugorie Mons. Henryk Hoser. Arcibiskup Hoser bol v posledných dňoch hospitalizovaný na kardiologickom oddelení varšavskej nemocnice, kde aj... Viac

Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. - 6. augusta 2021

Milá mládež! Festival mládeže je týždňom vrúcnej, oddanej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri slávení Eucharistie, eucharistickej poklony a sviatosti zmierenia. Táto udalosť - podľa... Viac

strana 1