Aktuálne posolstvo

25.12.2018
„Drahé deti!

Prinášam vám svojho Syna Ježiša, ktorý je Kráľom pokoja. On vám daruje pokoj a nech nie je len pre vás, ale, milé deti, prinášajte ho druhým v radosti a pokore. Som s vami a prosím za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám Boh chce dať. Moja prítomnosť je znakom lásky, kým som tu s vami, aby som vás chránila a viedla do večnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Silvester v Medžugorí s nunciom arcibiskupom Luigim Pezzutom

Tisíce pútnikov z celého sveta sa zhromaždili v Medžugorí, aby sa spoločne poďakovali Pánovi a Matke Božej za uplynulý rok 2018 a... Viac

Odporúčame

Mirjana Dragičevičová-Soldová sa rozhodla podať svedectvo o svojom živote aj formou knihy. Rozpráva, ako sa zmenil jej život a život... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. 09. 2018 do 31. 05. 2019)

pondelok a utorok 7:30 h svätá omša – chorvátsky doobeda sväté omše v rozličných jazykoch poobede... Viac

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2019

18. 3. – 22. 3. 2019 – 26. medzinárodná duchovná obnova organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja, medžugorských modlitbových a... Viac

Kniha Stretnutia s pátrom Jozom už vyšla

Páter Jozo bol medžugorským farárom, keď sa začali zjavenia. Milióny pútnikov na tomto mieste plnom milosti svedčia, že ich skúsenosť... Viac


Ďalšie informácie