Aktuálne posolstvo

25.08.2021
„Drahé deti!

S radosťou vás pozývam všetkých, ktorí ste prijali moje pozvanie, milé deti, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Milé deti, je čas, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Zomrel arcibiskup Hoser

V piatok 13. augusta 2021 zomrel apoštolský vizitátor s osobitným určením pre farnosť Medžugorie Mons. Henryk Hoser. Arcibiskup Hoser... Viac

Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. - 6. augusta 2021

Milá mládež! Festival mládeže je týždňom vrúcnej, oddanej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2021

Zjavenie, ktoré mala Ivanka trvalo 5 minút a mala ho vo svojom dome. Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala... Viac

Cestovanie do Medžugoria - stav k 15. 6. 2021

Na základe uznesenia Rady ministrov Bosny a Hercegoviny z 11. 6. 2021 cudzinci môžu vstúpiť do Bosny a Hercegoviny, ak na hraničnom... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 142

Časopis MEDJUGORJE zo septembra 2021 sa venuje oslavám štyridsiateho výročia zjavení. Prináša rozhovor s pátrom Marinkom Šakotom ako... Viac


Ďalšie informácie