Aktuálne posolstvo

25.02.2017
„Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste svoju vieru hlboko prežívali a prosili Najvyššieho, aby ju posilnil, a aby ju vetry a búrky nemohli zlomiť. Nech sú korene vašej viery modlitba a nádej vo večný život. A už teraz, milé deti, pracujte na sebe v tomto milostivom čase, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste cez odriekanie a pozvanie na obrátenie boli ľuďmi jasnej a a vytrvalej viery a nádeje.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Osobitný vyslanec Svätej stolice

Pápež František vymenoval arcibiskupa Varšavy-Pragy Mons. Henryka Hosera SAC za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Jeho úloha je výlučne pastoračná a má navrhnúť pastoračné usmernenia pre prácu s pútnikmi v Medžugorí ešte do začiatku letnej pútnickej sezóny. Správu oznámil Vatikán 11. 2. 2017.

Semináre modlitby a pôstu v roku 2017

Semináre modlitby a pôstu v exercičnom dome Domus pacis v mlčaní. Semináre vedú františkáni z Medžugoria.
Termíny seminárov pre slovenských pútnikov (v slovenčine):
19. - 24. 2. 2017 Kontakt: Vladimír Chromek +421 51 77 89 898 v.chromek@gmail.com
24. – 29. 9. 2017 Kontakt: Ondrej Valentin:+421 2 555 67 969; +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.sk

Zrušenie medžugorského stretnutia v Turzovke

Plánované 7. medžugorské modlitbové stretnutie 29. apríla 2017 v Turzovke sa neuskutoční. Dôvodom je inštalácia chrámovej mozaiky nad oltárom. O prípadnom náhradnom termíne na jeseň 2017 vás budeme informovať.

Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE

Ponúkame našim čitateľom osobitné rozšírené číslo časopisu MEDJUGORJE - ROZHOVORY č. 1, ktoré je celé venované rozhovorom s vizionármi z rokov 1986 - 1990. Tieto rozhovory ešte neboli uverejnené v slovenskom jazyku. Objednať si ho môžete cez kapitolu Knižná ponuka

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2017

27. 2. – 3. 3. 2017 – Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín
24. 5. – 27. 5. 2017 – 5. medzinárodný seminár za život (Seminár pre lekárov a zdravotnícky personál, pre ochrancov života, pro life aktivistov.)
15. 6. – 18. 6. 2017 – 6. medzinárodné stretnutie osôb so zdravotným postihnutím
3. – 8. 7. 2017 – 22. medzinárodný seminár pre kňazov
1. - 6. 8. 2017 – 28. medzinárodné stretnutie mladých - Festival mládeže
8. – 11. 11. 2017 – Medzinárodný seminár pre manželské páry