Aktuálne posolstvo

25.09.2019
„Drahé deti!

Dnes vás pozývam modliť sa na moje úmysly, aby som vám pomohla. Milé deti, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože aj vy vo svojom živote prechádzate radosťami a bolesťami. Týmto spôsobom tajomstvá premieňate do svojho života, pretože život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk. Tak budete mať skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša a Duch Svätý naplnil jeho srdce. Aj vy ste pozvaní, milé deti, aby ste vydávali svedectvo prežívajúc lásku, ktorú vám Boh zo dňa na deň preukazuje mojou prítomnosťou. Preto, milé deti, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Modlitba za pokoj v Rádiu Mária

Rádio Mária Slovensko odvysielalo modlitbový program z viedenského Dómu sv. Štefana vo štvrtok 19. septembra 2019. Modlitbový program... Viac

Pápež František povolil oficiálne púte do Medžugoria za podmienky správneho postoja

Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 134

Marija Pavlovičová-Lunettiová oznamuje vždy 25. v mesiaci posolstvo Matky Božej pre celý svet. Deň pred 38. výročím zjavení 24. júna... Viac

MEDJUGORJE ROZHOVORY 2

Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE je už k dispozícii a môžete si ho objednať v časti \"Knižná ponuka\" V čísle MEDJUGORJE ROZHOVORY... Viac

Kardinál Angelo De Donatis otvára 30. medzinárodné stretnutie mládeže v Medžugorí – Mladifest 2019

Od 1. do 6. augusta 2019 sa v Medžugorí uskutoční 30. medzinárodné stretnutie mládeže – Mladifest 2019. Osobitný vyslanec Svätého Otca... Viac


Ďalšie informácie