Aktuálne posolstvo

25.07.2021
„Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Milé deti, vydávajte svedectvo svojím radostným životom, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Milé deti, vy buďte veľkodušní a buďte láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a že sa obraciate k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2021

Zjavenie, ktoré mala Ivanka trvalo 5 minút a mala ho vo svojom dome. Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala... Viac

Cestovanie do Medžugoria - stav k 15. 6. 2021

Na základe uznesenia Rady ministrov Bosny a Hercegoviny z 11. 6. 2021 cudzinci môžu vstúpiť do Bosny a Hercegoviny, ak na hraničnom... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 141

Časopis MEDJUGORJE z júna 2021 prináša rozhovor s pátrom Markom Rupnikom SJ, teológom a umelcom. Pripomíname si aj pátra Joza... Viac

Výročné zjavenie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a... Viac


Ďalšie informácie