Aktuálne posolstvo

25.01.2018
„Drahé deti!

Tento čas nech sa pre vás stane časom modlitby, aby Duch Svätý cez modlitbu zostúpil na vás a daroval vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu. Milé deti, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci a zanechajte zemi pozemské, pretože satan vás privedie do prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2017

Pri poslednom každodennom zjavení 12. septembra 1998 Matka Božia povedala Jakovovi Čolovi, že bude mať zjavenie raz ročne, a to... Viac

Misijné modlitbové hnutie BOH TO DOKÁŽE!

V posolstvách Matky Božej nenájdete častejšie zdôrazňované slovo ako modlitba. Modlitba dokáže robiť zázraky. Názov modlitbového... Viac

Priamy prenos z Medžugoria - obmedzenie prekladu do slovenčiny

Internetové vysielanie večerného programu môžete sledovať na našej stránke avšak len cez prehliadač Internet Explorer. Simultánny... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok ( od 1. 09. 2017 do 31. 05. 2018)

pondelok a utorok 7:30 h svätá omša – chorvátsky doobeda sväté omše v rozličných jazykoch poobede... Viac

Seminár pôstu, modlitby a ticha pre slovenských pútnikov v Medžugorí v roku 2018

Semináre vedú františkáni z Medžugoria v exercičnom dome Domus pacis v Medžugorí. 4. 3. – 9. 3. 2018 – kontakt: Vladimir Chromek +424... Viac


Ďalšie informácie