Aktuálne posolstvo

25.04.2017
„Drahé deti!

Milujte, modlite sa a svedčte o mojej prítomnosti všetkým, ktorí sú ďaleko. Svojím vydávaním svedectva a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou svedčili a povzbudzovali všetkých tých, ktorí sú vzdialení od môjho Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Dočasná nedostupnosť stránky www.medjugorje.sk

Stránka sa v súčasnosti upravuje. Všetky potrebné informácie zatiaľ nájdete na stránke Mariánskeho centra Medžugorie. Internetové... Viac

Osobitný vyslanec Svätej stolice

Pápež František vymenoval arcibiskupa Varšavy-Pragy Mons. Henryka Hosera SAC za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Jeho úloha je... Viac

Semináre modlitby a pôstu v roku 2017

Semináre modlitby a pôstu v exercičnom dome Domus pacis v mlčaní. Semináre vedú františkáni z Medžugoria. Termín pre slovenských... Viac

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2017

24. 5. – 27. 5. 2017 – 5. medzinárodný seminár za život (Seminár pre lekárov a zdravotnícky personál, pre ochrancov života, pro life... Viac

Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE

Ponúkame našim čitateľom osobitné rozšírené číslo časopisu MEDJUGORJE - ROZHOVORY č. 1, ktoré je celé venované rozhovorom s vizionármi z... Viac


Staršie novinky