Aktuálne posolstvo

25.11.2022
„Drahé deti!

Najvyšší ma poslal k vám, aby som vás učila modlitbe. Modlitba otvára srdcia a dáva nádej, aj viera sa rodí a posilňuje. Milé deti, s láskou vás pozývam: vráťte sa k Bohu, pretože Boh je láska a vaša nádej. Nemáte budúcnosť, ak sa nerozhodnete pre Boha. Preto som s vami, aby som vás viedla, aby ste sa rozhodli pre obrátenie a život, a nie pre smrť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Nový termín stretnutia mládeže v roku 2023

34. festival mládeže sa bude konať v Medžugorí od 26. do 30. júla 2023. Téma festivalu ako aj všetkých medzinárodných duchovných obnov... Viac

Nový farár v Medžugorí

V nedeľu 14. augusta 2022 bol vo farskom kostole svätého Jakuba v Medžugorí na svätej omši o 11. h slávnostne uvedený do úradu... Viac

Ročné posolstvo Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2022

Ivanka Ivankovičová-Elezová mala pravidelné ročné zjavenie 25. júna 2022. Matka Božia jej pri poslednom každodennom zjavení 7. mája... Viac

Obmedzenia pre vstup do Bosny a Hercegoviny zrušené!

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny na dnešnom zasadnutí 26. 5. 2022 na návrh Ministerstva bezpečnosti prijala po dvoch pandemických... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2022

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a... Viac


Ďalšie informácie