Aktuálne posolstvo

25.09.2016
„Drahé deti!

Dnes vám pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane životom pre vás. Iba tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh vám bude blízko a vy ho pocítite vo svojom srdci ako priateľa. Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte a, milé deti, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Páter Federico Lombardi o Medžugorí

Vedúci vatikánskej tlačovej agentúry P. Federico Lombardi zverejnil 5.7. 2016 krátku správu v súvislosti s otázkami niektorých novinárov a médií ohľadom Medžugoria: „V uplynulých dňoch sa vyskytli správy o možnom menovaní apoštolského administrátora pre medžugorskú svätyňu, ktorý by ju spravoval a podliehal by priamo Svätej Stolici. Hovoríme o jednej z možností, ktoré sa skúmajú, ale ešte nepadlo žiadne rozhodnutie. Preto je predčasné hovoriť o tom ako o rozhodnutej veci, alebo o rozhodnutí, ktoré bude čoskoro.“

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2016

9. – 12. 11. 2016 – Medzinárodný seminár pre manželské páry

Nová kniha POSOLSTVÁ

Knižka vychádza v novom, upravenom vydaní, keď texty posolstiev sú všetky preložené z chorvátskeho originálu s dôrazom na vecnú správnosť a vernosť prekladu. Knižka obsahuje všetky štvrtkové, mesačné a ročné posolstvá Matky Božej od 1. marca 1984 až do uzávierky tejto knižky do 25. januára 2016. Objednať si ju môžete cez kapitolu Knižná ponuka