Aktuálne posolstvo

25.09.2017
„Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v odriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení, a sú vaši bratia a sestry. Osobitným spôsobom vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov a všetky zasvätené osoby, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša. Nech Duch Svätý naplní ich srdcia radosťou, aby svedčili o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v hriechu, lebo niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie. Som s vami a prosím za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Mladifest 2017

28. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže sa ukončilo svätou omšou na Križevci V nedeľu 6. augusta o piatej hodine ráno... Viac

Priamy prenos z Medžugoria

Internetové vysielanie večerného programu môžete sledovať v slovenskom jazyku na našej stránke avšak len cez prehliadač Internet... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok ( od 1. 09. 2017 do 31. 05. 2018)

pondelok a utorok 7:30 h svätá omša – chorvátsky doobeda sväté omše v rozličných jazykoch poobede... Viac

Osobitný vyslanec Svätej stolice

Pápež František vymenoval arcibiskupa Varšavy-Pragy Mons. Henryka Hosera SAC za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Jeho úloha je... Viac

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2018

26. 2. – 2. 3. 2018 – 25. medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja, medžugorských modlitbových a... Viac


Ďalšie informácie