Aktuálne posolstvo

25.02.2021
„Drahé deti!

Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a k pôstu. Prežívajte tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, milé deti, že modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu odvrátiť. Milé deti, verte a žite vo viere a s vierou tento čas milosti. A moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa bude utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach i nádej do budúcnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Pôstne zamyslenia

Od Popolcovej stredy 17. 2. 2021 farský úrad Medžugorie v spolupráci s Informačným centrom MIR, bude každú stredu vysielať meditácie... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 139

Časopis MEDJUGORJE z decembra 2020 prináša rozhovor s vizionárom Ivanom Dragičevičom, ktorý poskytol v predvečer výročia zjavení... Viac

Cestovanie do Medžugoria

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny rozhodla s platnosťou od 16. júla 2020 otvoriť štátne hranice aj pre občanov členských krajín... Viac

Ročné posolstvo Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2020

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral ponad čas. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale... Viac


Ďalšie informácie