Aktuálne posolstvo

25.08.2022
„Drahé deti!

Boh mi dovolil byť s vami a viesť vás cestou pokoja, aby ste tak cez osobný pokoj budovali pokoj vo svete. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby vám dal pevnú vieru a nádej v lepšiu budúcnosť, ktorú chcem s vami vybudovať. Buďte odvážni a nebojte sa, pretože Boh je s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Nový farár v Medžugorí

V nedeľu 14. augusta 2022 bol vo farskom kostole svätého Jakuba v Medžugorí na svätej omši o 11. h slávnostne uvedený do úradu... Viac

Ročné posolstvo Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2022

Ivanka Ivankovičová-Elezová mala pravidelné ročné zjavenie 25. júna 2022. Matka Božia jej pri poslednom každodennom zjavení 7. mája... Viac

Obmedzenia pre vstup do Bosny a Hercegoviny zrušené!

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny na dnešnom zasadnutí 26. 5. 2022 na návrh Ministerstva bezpečnosti prijala po dvoch pandemických... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2022

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a... Viac

Šírenie falošného posolstva

Na sociálnych sieťach sa šíri posolstvo, ktoré akože dala Matka Božia prostredníctvom Ivana Dragičeviča a týka sa vojny. Je to... Viac


Ďalšie informácie