Aktuálne posolstvo

25.02.2020
„Drahé deti!

V tomto milostivom čase chcem vidieť vaše tváre premenené modlitbou. Ste tak zaplavení pozemskými starosťami, že necítite, ako jar klope na dvere. Milé deti, ste pozvaní k pokániu a modlitbe. Tak ako príroda v tichosti bojuje za nový život, aj vy ste pozvaní, aby ste sa v modlitbe otvorili Bohu. V ňom nájdete pokoj a teplo jarného slnka vo svojich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Zasväcujúca modlitba

Matka Božia zverila Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983 zasväcujúcu modlitbu k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu. Túto modlitbu odporúča viackrát... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2019

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň, osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, nech upevní... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. septembra do 31. mája) a letný poriadok (od 1. júna do 31. augusta)

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. septembra do 31. mája) pondelok a utorok 7:30 h... Viac

P. Slavko Barbarič: Daj mi svoje ranené srdce

Knižka od pátra Slavka o sviatosti zmierenia poskytuje nový pohľad na spoveď. Hovorí o tom aj podnadpis knihy: Spoveď: prečo a... Viac

Kardinál Angelo De Donatis otvára 30. medzinárodné stretnutie mládeže v Medžugorí – Mladifest 2019

Od 1. do 6. augusta 2019 sa v Medžugorí uskutoční 30. medzinárodné stretnutie mládeže – Mladifest 2019. Osobitný vyslanec Svätého Otca... Viac


Ďalšie informácie