Aktuálne posolstvo

25.04.2022
„Drahé deti!

Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás, aj v lepšiu budúcnosť, a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás aj okolo vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Ročné posolstvo Panny Márie Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2022

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a... Viac

Šírenie falošného posolstva

Na sociálnych sieťach sa šíri posolstvo, ktoré akože dala Matka Božia prostredníctvom Ivana Dragičeviča a týka sa vojny. Je to... Viac

Výzva Svätého Otca Františka

Vyzývam všetkých, aby 2. marec 2022 Popolcovú stredu urobili Dňom pôstu za pokoj: nech sa veriaci intenzívne zasvätia modlitbe a... Viac

MEDJUGORJE - ROZHOVORY 4

Už je k dispozícii ďalšia brožúra s rozhovormi s vizionármi, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999 až 2004. Udalosti v Medžugorí sú... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia... Viac


Ďalšie informácie