Aktuálne posolstvo

25.11.2018
„Drahé deti!

Toto je čas milosti a modlitby, čas očakávania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie stalo modlitbou a láskou, a najmä darovaním. Som s vami, milé deti, a povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože ovocie bude vidieť a počuť do diaľky. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás odviedol od modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Odporúčame

Mirjana Dragičevičová-Soldová sa rozhodla podať svedectvo o svojom živote aj formou knihy. Rozpráva, ako sa zmenil jej život a život... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. 09. 2018 do 31. 05. 2019)

pondelok a utorok 7:30 h svätá omša – chorvátsky doobeda sväté omše v rozličných jazykoch poobede... Viac

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2019

18. 3. – 22. 3. 2019 – 26. medzinárodná duchovná obnova organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja, medžugorských modlitbových a... Viac

Kniha Stretnutia s pátrom Jozom už vyšla

Páter Jozo bol medžugorským farárom, keď sa začali zjavenia. Milióny pútnikov na tomto mieste plnom milosti svedčia, že ich skúsenosť... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE

Rozhovor s pátrom Petarom Ljubičičom nám umožňuje nahliadnuť do duchovného sveta tohto výnimočného kňaza. Medžugorie bolo a je pre neho... Viac


Ďalšie informácie