Aktuálne posolstvo

25.04.2017
„Drahé deti!

Milujte, modlite sa a svedčte o mojej prítomnosti všetkým, ktorí sú ďaleko. Svojím vydávaním svedectva a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou svedčili a povzbudzovali všetkých tých, ktorí sú vzdialení od môjho Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Dočasná nedostupnosť stránky www.medjugorje.sk

Stránka sa v súčasnosti upravuje. Všetky potrebné informácie zatiaľ nájdete na stránke Mariánskeho centra Medžugorie. Internetový prenos večerného modlitbového programu z Medžugoria v slovenskom jazyku bude od 30. 4. 2017 možno sledovať na stránke www.svetlomariino.com

Semináre modlitby a pôstu v roku 2017

Semináre modlitby a pôstu v exercičnom dome Domus pacis v mlčaní. Semináre vedú františkáni z Medžugoria.
Termín pre slovenských pútnikov (v slovenčine):
24. – 29. 9. 2017 Kontakt: Ondrej Valentin:+421 2 555 67 969; +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.sk

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2017

24. 5. – 27. 5. 2017 – 5. medzinárodný seminár za život (Seminár pre lekárov a zdravotnícky personál, pre ochrancov života, pro life aktivistov.)
15. 6. – 18. 6. 2017 – 6. medzinárodné stretnutie osôb so zdravotným postihnutím
3. – 8. 7. 2017 – 22. medzinárodný seminár pre kňazov
1. - 6. 8. 2017 – 28. medzinárodné stretnutie mladých - Festival mládeže
8. – 11. 11. 2017 – Medzinárodný seminár pre manželské páry

Osobitný vyslanec Svätej stolice

Pápež František vymenoval arcibiskupa Varšavy-Pragy Mons. Henryka Hosera SAC za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Jeho úloha je výlučne pastoračná a má navrhnúť pastoračné usmernenia pre prácu s pútnikmi v Medžugorí ešte do začiatku letnej pútnickej sezóny. Správu oznámil Vatikán 11. 2. 2017.

Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE

Ponúkame našim čitateľom osobitné rozšírené číslo časopisu MEDJUGORJE - ROZHOVORY č. 1, ktoré je celé venované rozhovorom s vizionármi z rokov 1986 - 1990. Tieto rozhovory ešte neboli uverejnené v slovenskom jazyku. Objednať si ho môžete cez kapitolu Knižná ponuka