Aktuálne posolstvo

25.08.2016
„Drahé deti!

Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktorú dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na zem a pozemské veci, preto satan vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Páter Federico Lombardi o Medžugorí

Vedúci vatikánskej tlačovej agentúry P. Federico Lombardi zverejnil 5.7. 2016 krátku správu v súvislosti s otázkami niektorých novinárov a médií ohľadom Medžugoria: „V uplynulých dňoch sa vyskytli správy o možnom menovaní apoštolského administrátora pre medžugorskú svätyňu, ktorý by ju spravoval a podliehal by priamo Svätej Stolici. Hovoríme o jednej z možností, ktoré sa skúmajú, ale ešte nepadlo žiadne rozhodnutie. Preto je predčasné hovoriť o tom ako o rozhodnutej veci, alebo o rozhodnutí, ktoré bude čoskoro.“

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2016

1. - 6. 8. 2016 – Medzinárodné stretnutie mladých - Festival mládeže
9. – 12. 11. 2016 – Medzinárodný seminár pre manželské páry

Nová kniha POSOLSTVÁ

Knižka vychádza v novom, upravenom vydaní, keď texty posolstiev sú všetky preložené z chorvátskeho originálu s dôrazom na vecnú správnosť a vernosť prekladu. Knižka obsahuje všetky štvrtkové, mesačné a ročné posolstvá Matky Božej od 1. marca 1984 až do uzávierky tejto knižky do 25. januára 2016. Objednať si ju môžete cez kapitolu Knižná ponuka

Púte v roku 2016

Mariánske centrum Medžugorie chce pomôcť menším skupinám pútnikov zabezpečiť púť do Medžugoria v roku 2016. Ak by ste chceli využiť našu ponuku, podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Púte