Aktuálne posolstvo

25.12.2020
„Drahé deti!

Nesiem vám malého Ježiša, ktorý vám prináša pokoj. On je minulosť, prítomnosť aj budúcnosť vášho života. Milé deti, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, lebo vy ste vyvolení, aby ste boli v každej situácii svedkami nádeje. Preto som tu s Ježišom, aby vás požehnal svojím pokojom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Online kongres: Medžugorie - model novej evanjelizácie pre svet

Pri príležitosti 40. výročia Medžugoria (1981 – 2021) nemecké medžugorské centrum organizuje online kongres na tému Medžugorie... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 139

Časopis MEDJUGORJE z decembra 2020 prináša rozhovor s vizionárom Ivanom Dragičevičom, ktorý poskytol v predvečer výročia zjavení... Viac

Cestovanie do Medžugoria

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny rozhodla s platnosťou od 16. júla 2020 otvoriť štátne hranice aj pre občanov členských krajín... Viac

Ročné posolstvo Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2020

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral ponad čas. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale... Viac


Ďalšie informácie