Aktuálne posolstvo

25.02.2023
„Drahé deti!

Kajajte sa a oblečte si odev kajúcnosti a osobnej hlbokej modlitby a v pokore si žiadajte pokoj od Najvyššieho. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, a vy milé deti, hľaďte na môjho Syna a nasledujte ho v odriekaní a pôste ku Kalvárii. Som s vami, pretože mi Najvyšší dovolil, aby som vás ľúbila a viedla k radosti srdca, vo viere, ktorá rastie pre všetkých tých, ktorí milujú Boha nadovšetko.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Ročné posolstvo Panny Márie Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2023

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste prostredníctvom modlitby a milosrdenstva čo najviac spoznali môjho Syna. Aby ste sa naučili počúvať... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2022

„Drahé deti! Dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet, osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí prosím, aby sa každé... Viac

Nové číslo MEDJUGORJE 147

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE prináša svedectvo Ivana Dragičeviča počas modlitby za pokoj vo viedenskom Dóme sv. Štefana. „Naša Matka... Viac

Nový termín stretnutia mládeže v roku 2023

34. festival mládeže sa bude konať v Medžugorí od 26. do 30. júla 2023. Téma festivalu ako aj všetkých medzinárodných duchovných obnov... Viac

Nový farár v Medžugorí

V nedeľu 14. augusta 2022 bol vo farskom kostole svätého Jakuba v Medžugorí na svätej omši o 11. h slávnostne uvedený do úradu... Viac


Ďalšie informácie