Aktuálne posolstvo

25.11.2016
„Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa váš život stal vďakou Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Milé deti, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná. A vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2017

27. 2. – 3. 3. 2017 – Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín
24. 5. – 27. 5. 2017 – 5. medzinárodný seminár za život (Seminár pre lekárov a zdravotnícky personál, pre ochrancov života, pro life aktivistov.)
15. 6. – 18. 6. 2017 – 6. medzinárodné stretnutie osôb so zdravotným postihnutím
3. – 8. 7. 2017 – 22. medzinárodný seminár pre kňazov
1. - 6. 8. 2017 – 28. medzinárodné stretnutie mladých - Festival mládeže
8. – 11. 11. 2017 – Medzinárodný seminár pre manželské páry

Semináre modlitby a pôstu v roku 2017

Semináre modlitby a pôstu v exercičnom dome Domus pacis v mlčaní. Semináre vedú františkáni z Medžugoria.
Termíny seminárov pre slovenských pútnikov (v slovenčine):
19. - 24. 2. 2017 Kontakt: Vladimír Chromek +421 51 77 89 898 v.chromek@gmail.com
24. – 29. 9. 2017 Kontakt: Ondrej Valentin:+421 2 555 67 969; +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.sk

Páter Federico Lombardi o Medžugorí

Vedúci vatikánskej tlačovej agentúry P. Federico Lombardi zverejnil 5.7. 2016 krátku správu v súvislosti s otázkami niektorých novinárov a médií ohľadom Medžugoria: „V uplynulých dňoch sa vyskytli správy o možnom menovaní apoštolského administrátora pre medžugorskú svätyňu, ktorý by ju spravoval a podliehal by priamo Svätej Stolici. Hovoríme o jednej z možností, ktoré sa skúmajú, ale ešte nepadlo žiadne rozhodnutie. Preto je predčasné hovoriť o tom ako o rozhodnutej veci, alebo o rozhodnutí, ktoré bude čoskoro.“

Nová kniha POSOLSTVÁ

Knižka vychádza v novom, upravenom vydaní, keď texty posolstiev sú všetky preložené z chorvátskeho originálu s dôrazom na vecnú správnosť a vernosť prekladu. Knižka obsahuje všetky štvrtkové, mesačné a ročné posolstvá Matky Božej od 1. marca 1984 až do uzávierky tejto knižky do 25. januára 2016. Objednať si ju môžete cez kapitolu Knižná ponuka