Aktuálne posolstvo

25.04.2021
„Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste s farbami jari svedčili o svojej viere. Nech je to viera, nádej i odvaha. Milé deti, nech sa vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, a to ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so vzkrieseným Kristom k nebu, ktoré je vaším cieľom. Ja vás sprevádzam na tejto ceste svätosti a všetkých vás vkladám do svojho Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Spoločná modlitba ruženca s pápežom Františkom

Od 1. mája sa začína modlitbový ružencový maratón za ukončenie pandémie. Viac než 30 mariánskych pútnických miest vrátane Medžugoria... Viac

Výročné zjavenie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on... Viac

Cestovanie do Medžugoria - stav k 16. 2. 2021

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny rozhodla s platnosťou od 16. júla 2020 otvoriť štátne hranice aj pre občanov členských krajín... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 140

Časopis MEDJUGORJE z marca 2021 prináša rozhovor s pátrom Miljenkom Štekom, ktorý bol kaplánom v Medžugorí a v súčasnosti je... Viac


Preklady večerného programu do slovenčiny

Riaditeľ Informačného centa MIR Medjugorje Vedran Vidovič oznámil, že od 22. marca 2019 je možné sledovať večerný modlitbový... Viac


Ďalšie informácie